Zvrácení průběhu skoliózy – Dornova metoda v praxi

Zvrácení průběhu skoliózy – Dornova metoda v praxi. Dnes se budeme podrobněji a hlavně konkrétněji zabývat problematikou nápravy posturálních a pohybových dysfunkcí pomocí terapie Dornovou metodou. Typickým příkladem mnohočetného dysfunkčního postavení skloubení je skolióza páteřních obratlů, tedy jejich vybočení mimo středovou osu páteře (osa – červená čára na fotkách), většinou laterálním (tedy od středu ke kraji ve smyslu mediální roviny těla) směrem. Skoliózy mohou být klenuté buďto do oblouku (jako písmeno C, případně zrcadlové C), případně existují s dvojitým klenutím (jako písmeno S, případně zrcadlové S) – viz obrázek. Pojďme se podívat na konkrétní, mnou zdokumentovaný příklad řešení této dysfunkce.

Problematika nápravy posturálních a pohybových dysfunkcí pomocí terapie Dornovou metodou

Popis případu:

Muž, věková skupina 45-55 let, velmi pohybově aktivní, vyvinutá atletická muskulatura. Zaměstnání vyžadující střídavou pohybovou aktivitu a nárazově i dlouhé sedavé expozice. Dlouhodobé pociťování bolestí v oblasti bederní části zad, kyčelních skloubení, bolestí dolních končetin. Pociťováno i nepohodlí a omezení hybnosti při pravidelných fyzických aktivitách.

Geneze a diagnostika:

Dlouhodobé bolesti v oblasti bederní páteře a přilehlých svalových struktur s tendencí vzrůstající intenzity, doprovázené bolestí dolních končetin a zejména kyčelních skloubení. Bolesti postupně dosahovaly takové intenzity, že omezovaly v běžném denním režimu a při oddychových sportovních aktivitách.

Po základním vstupním pohovoru jsem rovnou přistoupil k diagnostickému vyšetření klienta, během kterého jsem zjistil, že jeho levá dolní končetina je o 3 cm delší nežli pravá, páteř má skoliózní dvojité stranové vybočení typu S, a že bederní obratle L1 – L3 jsou navíc posunuty i poměrně značně dorzálním směrem (dozadu proti své původní fyziologické pozici). Při vyšetření paraspinálního svalstva bylo jasně patrné, že jeho levá část je v bederní oblasti hypertonická a pravá část hypotonická. Byly přítomny mnohočetné spoušťové body v levostranném m. quadratus lumborum.

Kombinace poměrně zásadního rozdílu délky dolních končetin a s ní souvisejícím nestejným napětím pravé a levé části zádového svalstva, vedlo nejen k vytvoření dysfunkčních postavení kyčelních a kolenních kloubů, ale i k rozvoji skoliózy typu S a k následným bolestem beder a dolních končetin. Tento stav rovněž generoval dysfunkční posturální a pohybové algoritmy, které získaný dysfunkční stav dále upevňovaly.

Ošetření:

První ošetření klienta jsem provedl v měsíci červnu 2018 a zaměřil jsem se na korekci délky dolních končetin pomocí Dornovy metody. Korekce byla úspěšná, rozdíl délky dolních končetin byl anulován. Následně jsem klienta naučil a doporučil fixační cviky po absolvování Dornovy metody, které jsou nezbytnou součástí terapie a zajišťují ukotvení nového, funkčního a fyziologického nastavení kyčelních a kolenních skloubení. Vzhledem k úplnému ústupu pociťovaných bolestí se klient odmlčel.

Znovu jsem byl klientem kontaktován na začátku měsíce listopadu 2018. Klient prožil více než 2 měsíce bez bolestí, ty se však nakonec vrátily. Proto jsem znovu provedl diagnostiku, ze které vyplynulo, že fixační cvičení nebyla aplikována v dostatečném časovém úseku a míře a proto došlo k návratu dysfunkčního nastavení kloubních spojení.

Znovu jsem tedy nastavil fyziologické vymezení kloubních spojení dolních končetin a korigoval jsem jejich délku tak, aby byly stejně dlouhé. Zároveň jsem přistoupil k provedení korekce postavení lumbálních a části thorakálních obratlů pomocí Dornovy metody. Následovalo naučení a doporučení fixačních cviků na ukotvení nového postavení korigovaných obratlů, které klient pravidelně a po předepsanou dobu aplikoval.

Na samotném konci měsíce listopadu 2018 jsem znovu provedl diagnostické vyšetření klienta, při kterém jsem konstatoval perfektní a setrvalou korekci délky dolních končetin klienta. Dále jsem opět přistoupil k další korekci postavení lumbálních a části thorakálních obratlů. Opět jsem doporučil a naučil fixační cviky ke korekci skoliózy, které klient pravidelně vykonává.

Po každém ošetření byla pořízena fotodokumentace stavu postavení páteřních obratlů (viz obrázek – pravá strana současný stav).

Konkluze:

Již po prvním ošetření Dornovou metodou, tedy po korekci nestejné délky dolních končetin, došlo u klienta k ústupu pociťovaných bolestí bederní části zad a bolestí kyčelních skloubení. Nicméně až další a opakované ošetření stranově vybočených páteřních obratlů, respektive po jejich recentraci, došlo k ústupu i takových projevů, jako například nepohodlí při cvičení, zvýšení hybnosti a dosažení dříve nemožných pohybových úhlů a mezí.

Závěr:

Klientovi bylo přibližně v jeho 40 letech odborníkem řečeno, že jeho skolióza je neléčitelná a že se s její přítomností prostě nedá nic dělat. Dnes, o dekádu starší zjistil, že převzetím odpovědnosti za své zdraví a aktivním zapojením do procesu uzdravení dokázal průběh skoliózy zvrátit a dále aktivně pracuje na jejím úplném vyléčení. Přiložené obrázky, myslím, mluví samy za sebe.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

 

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.