Mgr. Petr Blatný

Můj příběh

Od dětství mě lákaly představy, že bych jednou mohl být členem speciálních jednotek a zažít "velké dobrodružství".

Po úspěšném vystudování gymnázia Koněvova v Brně a následném dokončení vysoké školy (PA ČR) se jednoho dne moje dětské představy vyplnily.

Od roku 2002 jsem působil v rámci speciálních sil UN několik let na balkánském území. Následně mě služba zavedla až na arabský poloostrov, kde jsem poznal, co je to pracovat uprostřed pouště v extrémních teplotách a každodenních písečných bouřích. Mým úkolem bylo vycvičení rekrutů k aktivní službě ve válečných a poválečných zónách.

A protože je lidský osud veliký taškář, z náruče pouště mne moje další kroky přivedly rovnou do lůna hlubokých vod. V roce 2005 jsem navázal na svůj původní výcvik z roku 1999 a stal jsem se specialistou na potápění v extrémních hloubkách, jeskyních, v kontaminovaném a různém dalším prostředí. Po dosažení nejvyšších možných kvalifikací jsem pak tuto specializaci začal i vyučovat jako instruktor a lektor.

Všechny tyto životní cesty však vždy propojovaly dvě společné linky. Tou první bylo cvičení s váhou vlastního těla - kalisthenika. Vždy to byla a navždy to bude moje vášeň. Možnost zacvičit si naprosto kdekoliv na světě a udržovat nebo zvyšovat si tak svoji nebo týmovou fyzičku, to je věc, kterou mám zakořeněnou v sobě tak hluboko, že je prostě mou úplnou součástí. Kalisthenika mě provázela téměř 20 let mé aktivní služby.

Druhou, pro mě stejně důležitou průvodkyní zmiňovaných 20 let, byla láska a fascinace první pomocí, zdravovědou, anatomií a uměním pomoci zraněným členům svého týmu a civilnímu obyvatelstvu. Snad i proto jsem naprosto vždy působil jako zdravotník a později, po certifikaci i jako Combat Life Saver. 

Zlomem v mé kariéře příslušníka elitní jednotky byl dotyk smrti. Při potápění mi v hloubce 34 m pod hladinou selhala primární a záložní výstroj a já téměř zemřel. Ukončil jsem svou službu a stal se podnikatelem na volné noze.

Nastal pro mě čas začít se věnovat svým dvěma vášním. Péči o zdraví a cvičení. Dvacetileté zkušenosti z obou oborů mi byly a stále jsou obrovskou oporou.

Jako rekvalifikovaný masér jsem absolvoval spoustu doplňkových kurzů a nástaveb s jasným cílem - naučit se a následně aplikovat terapii Dornovou metodou. Krása Dornovy metody, s její schopností odstraňovat chronické i akutní bolesti pohybového aparátu mě fascinuje s každou její aplikací čím dál víc. 

Pohled na celostní zdraví člověka by nemohl být kompletní, pokud by nebyl brán v potaz i vhled východní medicíny. Z tohoto důvodu jsem úspěšně absolvoval a nadále dlouhodobě prohlubuji studium a znalosti Tradiční Čínské Medicíny a Fytoterapie na Akademii Dr. Šimáčka.

Jsem pokaždé nesmírně rád, když se svými klienty zažívám okamžiky jejich triumfu. Ať už se jedná o zbavení se dlouholetých bolestí, navrácení se k normálnímu způsobu života, znovu objevení lásky ke sportu nebo dosažení fyzické kondice, kterou si klient před pár týdny ani nedovedl představit.

Moje práce mě baví, vidím v ní smysl a rád se o své zkušenosti dělím. Teď už jsem přesvědčený, že právě tohle je tím největším dobrodružstvím, o kterém jsem si nikdy ani nedovoloval snít.