Masáže Tišnov

Masáže | Regenerace | Fitness | Terapie Dornovou Metodou | Kryoterapie          Výživové Harmonizační Poradenství

Masáže Tišnov

Objevte terapeutické aspekty léčebných masážních technik.

Petr Blatný v rámci terapeutické praxe Dornova metoda - Petr Blatný, vede své klienty na cestě ke zdraví a plnohodnotnému životu:

Problematiku masáží jsem ve své praxi rozvinul do formy holistické léčebné terapie. Holistickou léčebnou terapií myslím celostní přístup k diagnostice, nalezení příčin a následné terapii pohybového aparátu dětí a dospělých, s přihlédnutím k širokým aspektům, které stav těla a jeho zdraví ovlivňují. Mezi tyto aspekty patří nejen průběh tělesných procesů, pohybových algoritmů a aktuální zdravotní stav. Patří sem i stav psychiky a způsob životního stylu každého jednotlivého klienta.
Celostně nahlížený stav ošetřovaného mi umožňuje vytvoření zcela individuálních terapeutických postupů, které se soustředí na plné uzdravení a normalizování pohybového aparátu konkrétního člověka a následné ukotvení kýženého stavu v jeho každodenní realitě.“

 

Nechte se vést k samoléčbě a trvalému odstranění bolestí pohybového aparátu.

Filozofií holistického terapeutického přístupu praxe Dornova metoda – Petr Blatný je, ze vstupní diagnostikou získaných dat, vytvořit vždy vysoce individualizovaný program terapie.

Tento program má potenciál každého jednoho klienta nejen zbavit akutních či chronických bolestí pohybového aparátu, ale navíc klienta naučí samoléčebné postupy, které vedou k životu bez bolestí a pohybových omezení.

 

Petr Blatný v Masáže Tišnov dosahuje tohoto cíle

  • poskytnutím léčebné terapie masážními technikami dle individuálních potřeb klienta
  • pomocí výuky fixačních cvičení kloubních spojení po absolvování terapie Dornovou metodou
  • vedením klientů k samostatnému cvičení Kalistheniky, tedy cvičení s váhou vlastního těla
  • inmpementací, aplikováním a inovátorským rozšiřováním moderních regeneračních a rekondičních technik a technologií, zejména pak vysoce účinné přístrojové Lokální Kryoterapie
  • edukací laické i odborné veřejnosti v oblasti
  • poskytováním harmonizačního výživového poradenství zaměřeného na korektní užívání skutečných potravin

Terapeutické aspekty masáže - Co se děje v těle při léčebné terapii masážními technikami?

Pro nastolení fyziologicky normálních poměrů v opěrném a svalovém systému lidského těla jsou využívány následující procesy, které jsou aplikací používaných masážních technik v těle generovány:

Prokrvení tkání masáží

Mechanickým působením masážních technik a hmatů dochází k cílenému prokrvení přímo adresovaných svalových struktur. Masáž svým mechanickým účinkem pomáhá zvýšit průtok krve masírovanou oblastí, což je zcela zásadní pro správné fungování svalových vláken, úponů, svalových snopců a celých svalových řetězců. Stejně důležitý je tento aspekt i pro správnou kloubní výživu a fyziologickou kloubní funkčnost.

Okysličení tkání masáží

Při zvýšeném průtoku krve masírovanými tkáněmi je daná oblast logicky více zásobena i kyslíkem. Lepší zásobení kyslíkem s sebou přináší zefektivnění probíhajících tělesných procesů a je celkově blahodárné pro efektivnější fungování svalových struktur. Jednoduše řečeno, více kyslíku umožní, aby se tělo "pořádně nadechlo". To stejné platí i pro kloubní spojení.

Vyživení tkání masáží

S rozprouděním krve masáží je spojeno nejenom zvýšení zásobení tkání kyslíkem, ale zároveň jsou do svalových a kloubních struktur přinášeny ve větší míře i živiny, nezbytné k regeneraci organismu.

Detoxikace tkání masáží

V průběhu aplikace masážních technik dochází k uvolnění uložených toxinů do podkoží a k jejich následnému vyloučení z organismu pomocí ledvin, kůže a dalších detoxikačních mechanismů lidského organismu. V souboru masážních a terapeutických procedur praxe Masáže Tišnov – Petr Blatný, se nachází i speciální detoxikační masážní technika – Medová masáž. Technika byla upravena tak, aby kombinovala svoji naprosto bezbolestnou a vysoce relaxační aplikaci s nejlepšími výsledky na trhu mechanických detoxikačních procedur lidského těla.

Úprava svalového napětí masáží

Aplikací speciálních masážních technik dochází ke korekci svalového tonu. Každý sval ke svému správnému fungování potřebuje mít optimální svalové napětí - fyziologický tonus. Ten je možné pomocí masážních technik a hmatů zvýšit nebo snížit do požadované fyziologické normy. Získání fyziologického (normálního) tonu svalových struktur má přímý a okamžitý dopad na (ne)existenci bolestí pohybového aparátu.

Vymezení kloubních spojení

Pomocí komplexního použití terapie Dornovou metodou je v praxi Masáže Tišnov – Petr Blatný upraveno správné postavení kloubních spojení, se současnou korekcí a fyziologickým vymezením kloubních štěrbin. Velmi sofistikovaným a nebolestivým způsobem tak dojde k navrácení kloubních spojení do správných poloh a vzájemného postavení, což vede k normalizaci stabilizace opěrného a svalového systému a s tím souvisejícím ústupem a vymizením bolestí pohybového aparátu.

Reflexologický účinek masáže na vnitřní orgány

Během nefyziologického postavení kloubních spojení, kostí a svalových struktur dochází k celému sledu nepřirozených a nepříznivých procesů, které buďto přímo či nepřímo ovlivňují nejen dotčené tkáně svalového a opěrného aparátu, ale i vnitřní orgány. Aplikované masážní techniky a terapeutické působení Dornovou metodou pomáhají navracet funkcionalitu vnitřních orgánů do normy a tím z dlouhodobého hlediska předcházet vzniku chronických obtíží nebo onemocnění spojených právě i s nestandardní funkcionalitou vnitřních orgánů.

Uvolnění emočních bloků masáží

Aplikací speciálních masážních technik v oblasti páteřních obratlů jsou uvolněny naakumulované emoční bloky. Při holistické léčebné terapii soustřeďující se na uvolnění těchto bloků, může dojít ke spontánním projevům smutku nebo naopak smíchu, vedoucím k následnému vyrovnání emoční hladiny a značnému pocitu úlevy.

Uvolnění psychického napětí masáží

Uvolnění disproporcí svalového napětí, detoxikace organismu, navrácení fyziologicky normálního průběhu tělesných procesů a uvolnění emočních bloků s sebou přináší i uvolnění psychického napětí a odstranění stresu. Právě tento aspekt masáží, společně s odstraněním bolestí pohybového aparátu Petr Blatný považuje za zcela zásadní krok v celostní léčebné terapii, kterou svým klientům poskytuje.

Regenerace organismu masáží

Pokud intenzivně sportujete nebo jste fyzicky či duševně hodně vytížení, Vaše tělo potřebuje co nejkvalitnější a intenzivní regeneraci. Během regenerace tělo samo sebe opravuje, vyživuje, odvádí toxiny, odpočívá, zkrátka se připravuje na další intenzivní nápor a zvládání stresových situací. Masáž dokáže proces regenerace výrazně zintenzivnit a zkrátit, zejména pokud je masáž včasná, odborně provedená a doplněná o následný kvalitní pitný režim a vyváženou stravu odpovídající zátěži klienta. 

Pomoc klientům s Bechtěrevovou nemocí pomocí masáží

Ve smyslu filosofie holistické léčebné terapeutické praxe Masáže Tišnov – Petr Blatný, se věnuji i klientům trpícím touto závažnou autoimunitní poruchou. Zejména při tomto typu onemocnění je zapotřebí vysoce individualizovaného přístupu, zaměřeného na nalezení nejvhodnějších masážních technik, ulevujících postupů a vypracování cvičebních plánů, které následně umožňují klientům docílit úlevy od pociťovaných bolestí a návrat k co nejaktivnějšímu způsobu jejich života. Bechtěrevova nemoc, korigována vhodnými masážemi a aktivním cvičením zaměřeným na potlačení pohybových omezení, nemusí být koncem Vašeho aktivního života.

Hlavní myšlenkou praxe Masáže Tišnov - Petr Blatný je „Zbavte se bolestí“

„Umožňuji lidem návrat k činnostem, pohybu a životu který milují tím, že odstraňuji jejich zdravotní a pohybové bariéry. Zdraví každého z nás je převážně v našich rukou. Proto je neváhejme použít. Pokud přeci jen potřebujete pomocnou ruku, pak Vám rád podám tu svoji.“

Petr Blatný