Normální je žít bez bolestí.

Umožňuji lidem návrat k běžným činnostem, pohybu a normálnímu životu tím, že odstraňuji (nejen) zdravotní bariéry jejich pohybového aparátu. 

Mgr. Petr Blatný

Masér, terapeut, poradce, lektor

Bolest a blokace čelistního kloubu – okamžitě pryč

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu okamžitého uvolnění zablokovaného a bolestivého čelistního kloubu (TMK – Temporomandibulárního kloubu). Principem ošetření je uvolnění tlaku na trojklanný nerv (Nervus trigeminus), zejména na jeho motorickou větev – Sáňový nerv (Nervus mandibularis) a uvolnění zkrácených a přetížených žvýkacích svalů, jmenovitě spánkového svalu (m. temporalis), žvýkače (m. masseter), přístředního...

Rychlá reakce na nehorázný Deep Fake ze stránek FB

Tímto videem se zásadně a zcela distancuji od Deep Fake videa, které využívá mé osoby a mého hlasu k propagaci nesmyslného receptu na různé problémy pohybového aparátu, který nabádá uživatele ke kliknutí na odkaz, jenž je směřuje na nákup preparátu OstyHealth. Nejsem s tímto preparátem NIJAK spojen, nikdy jsem neměl, nemám a ani nebudu mít intenci tento preparát...

Zablokovaný Krk, Bolest Hlavy, Tinitus – Okamžitě Pryč

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu okamžitého uvolnění zablokovaného krku, bolesti hlavy a tinitu neboli pískání a šumění v uších. Principem cviku je uvolnění přetížení předního kývače hlavy, který se latinsky označuje jako SCM (m. sternocleidomastoideus). K jeho uvolnění použijeme techniku Tradiční Čínské Medicíny – Gua Sha. UPOZORNĚNÍ: Svépomocné ošetření dle tohoto...

Bolest beder OKAMŽITĚ PRYČ

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu okamžitého uvolnění bolesti bederní páteře. Principem cviku je uvolnění dysfunkčního postavení bederních a křížových obratlů, působené tahem svalů přední části stehen. Cvičení je možné aplikovat pravidelně, vždy však jen do rozumné míry nepohodlí vznikajícího při protahování dotčených svalových struktur. UPOZORNĚNÍ: Svépomocné cvičení dle tohoto...

Jak posílit břicho ULTRA RYCHLE

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu komplexního posílení břišního svalstva jedním jediným cvikem!!! Tento cvik dokáže posílit nejen přímé, příčné a šikmé břišní svalstvo, ale i hluboké břišní stabilizační svalstvo a svalstvo bederní části zad. Cvičení je náročné a doporučuji ho cvičit POUZE ZDRAVÝM jedincům. Ideální, alespoň na začátek, je cvik zařadit do běžné...

Skoliózu vyléčit LZE

V tomto videu vám vysvětlím princip vzniku skoliotického postavení páteřních obratlů, včetně vzniku tzv. “idiopatické skoliózy” a zároveň vám představím způsob a postup léčení a vyléčení skoliózy neinvazivním postupem pomocí Dornovy terapeutické metody.

Odblokování páteře IHNED

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu odblokování páteře pomocí terapeutického cvičení Qi Gong (Či – Kung). Tento konkrétní cvik představil západní kultuře Mistr Chunyi Lin, a tímto mu za tento cvik osobně děkuji. Úžasnou a obsáhlou práci tohoto Mistra můžete najít samozřejmě i na YT. Představovaný cvik dokáže odblokovat nejen faktické bloky...

Okamžitá úleva od bolesti beder

Častou příčinou bolestí bederní oblasti je přetížení dvou stehenních svalů, které svým zkrácením působí dysfunkční postavení pánve. Jmenovitě se jedná o zkrácení krejčovského svalu (musculus sartorius) a přímé (dlouhé) hlavy čtyřhlavého stehenního svalu (musculus rectus femoris). Oba zkrácené svaly lze poměrně jednoduše uvolnit. UPOZORNĚNÍ: Svépomocné ošetření dle tohoto videa provádíte výhradně na své...

Virová a respirační onemocnění – účinná fytoterapeutická řešení z pohledu Tradiční Čínské Medicíny

Dnes vám představím pohled a postupy Tradiční Čínské Medicíny, spojené s praktickým a účinným předcházením a řešením virových a respiračních onemocnění, pomocí fytoterapie neboli terapie bylinami Tradiční Čínské Medicíny. UPOZORNĚNÍ: Dle legislativy EU byliny Tradiční Čínské Medicíny nejsou léčivem a v žádném případě nenahrazují léčiva a léky alopatické západní medicíny a nesmí být uváděno či tvrzeno, že se jedná...

Bolest ramene při upažení – okamžité řešení vlastními silami

V tomto videu vás provedu krok za krokem v postupu samoošetření ramene, které bolí nebo není možné zvednou při upažování. Nejčastější příčinou bolestí ramene při upažování je přetížení buďto dlouhé hlavy bicepsu (musculus biceps brachii, caput longum) nebo vnější hlavy tricepsu (musculus triceps brachii, caput laterale). Oba zkrácené svaly lze poměrně jednoduše...