Silná bolest mezi dolním úhlem lopatky a páteří

Silná bolest mezi dolním úhlem lopatky a páteří patří k velmi často vyskytujícím se bolestem zad. V naprosté většině případů se jedná o bolest svalového původu. Tato bolest je charakterizována jako úporná, trvalá, tupá, někdy až bodavá nebo řezavá bolest, vyskytující se po dlouhý časový úsek se vzrůstající intenzitou pociťované bolestivosti v závislosti na čase. Intenzita pociťované bolesti může dosáhnout až stádia, kdy bolest budí ze spánku a stává se natolik intenzivní, že je až ochromující. Prožívání intenzity bolesti záleží i na subjektivním prahu citlivosti na bolest každého jednotlivce.

Vzhledem k tomu, že svalovinu zad tvoří čtyři vrstvy svalstva, je v případě ošetřování bolesti mezi dolním úhlem lopatky a páteří, věnovat pozornost následujícím čtyřem konkrétním svalům.

V první, tedy nejsvrchnější vrstvě svalstva, leží v uvedeném segmentu zad vzestupná část kápového svalu (musculus trapezius – pars ascendes). Tento sval zčásti překrývá široký zádový sval (musculus latissimus dorsi). Oba zmíněné svaly jsou velmi často přetížené a nezřídka obsahují velmi bolestivé spoušťové body (trigger pointy), které mohou být příčinou shora uvedené bolesti.

Ve druhé vrstvě zádového svalstva, leží v prostoru mezi dolním úhlem lopatky a páteří, velký routový sval (musculus rhomboideus major). Tento sval má tendenci významně ochabovat. Nicméně, pokud je přetížen, ať už nevhodným pohybovým nebo posturálním stereotypem, velmi často obsahuje velmi bolestivé spoušťové body, vyvolávající shora uvedený typ bolesti.

Malý sval vyvolávající velké bolesti

Ve třetí vrstvě zádového svalstva v segmentu mezi dolním úhlem lopatky a páteří, velmi okrajově zasahuje i horní zadní pilovitý sval (musculus serratus posterior superior). Tento poměrně malý sval je z pohledu shora popisované bolesti zcela zásadní. Přestože leží až ve třetí vrstvě zádového svalstva a je poměrně špatně hmatově dostupný, je ve velké míře zodpovědný za intenzivní bolest zad vnímanou jak mezi spodním úhlem lopatky a páteří, tak zároveň často projektuje bolest i do prostoru pod lopatkou. Původcem bolesti je opět přetížením svalu vytvořený spoušťový bod, případně několik spoušťových bodů.

Jak provést ošetření dotčených svalů?

Ošetření bolesti svalového původu mezi dolním úhlem lopatky a páteří, je nejvhodnější provést kombinací techniky uvolnění spoušťových bodů a následné úlevové masážní terapie zaměřené na navození normotoniky (fyziologického napětí svalů) paraspinálního svalstva (zpřimovačů páteře). Osobně doporučuji techniku akupresury doplněnou o mírně modifikovanou Breussovu masáž – bez poslední fáze energizování páteřního kanálu, zato zaměřenou na hlubší vrstvy paraspinálního svastva).

Kde hledat primární příčinu vzniku bolestí mezi lopatkou a páteří?

Ve své praxi znovu a pořád dokola zjišťuji, že naprosto drtivá většina případů spojených s bolestí zad má svoji primární příčinu v dysfunkční statice těla způsobené rozdílnou délkou dolních končetin, dysfunkčním postavením kloubů dolních končetin, jednostrannou trvalou rotací pánve a excentrickým dysfunkčním postavením páteřních obratlů. Nicméně, pokud bych měl ukázat prstem jen na tu nejzásadnější příčinu bolestí zad, pak se jednoznačně jedná o nestejnou délku dolních končetin způsobenou rozvolněním kloubních štěrbin a dysfunkčním postavením kloubních spojení.

Je možné odstranit rozdílnou délku dolních končetin?

Ano. Srovnání délky dolních končetin je prvním a zásadním krokem Terapie Dornovou metodou. Jedná se o nebolestivou, jemnou a neinvazivní mechanickou terapii, během které jsou recentrovány kloubní spojení dolních a horních končetin, páteřních obratlů a SI (sakroiliakálních) skloubení.

Odstranit jen bolest nebo i její příčinu?

K odstraňování akutních bolestí se může vždy přistupovat dvěma různými způsoby. Tím prvním je akutní intervence proti pociťované bolesti. Ať už formou analgetik nebo úlevových technik na konkrétní bolavé místo bez zevrubnějšího zkoumání příčin. Tento postup může přinést okamžitou úlevu, nicméně, pokud není odstraněna primární příčina bolesti, pak se bolest dříve či později vrátí.

Osobně upřednostňuji následující postup. Nejdříve provést kvalitní diagnostiku, jejíž součástí by mělo být i zhodnocení posturálních a pohybových algoritmů a vyhodnocení statiky těla. Na základě zjištěných informací navrhnout postup ošetření zaměřeného na odstranění skutečných příčin pociťovaných bolestí.

Rozhodnutí, kterou cestou se vydat, je však vždy v rukou ošetřovaného a toto rozhodnutí je naprosto nezbytné a správné respektovat.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.