Bolest ramene a jak ji řešit

Bolest ramene a jak ji řešit je tématem mého dnešního článku, ve kterém se budeme zabývat konkrétními místy bolestí ramene a jejími původci.

Bolest ramene jako takovou si můžeme rozdělit do několika základních zón, ve kterých se bolest konkrétně manifestuje. Těmito zónami jsou:

  • Bolest „uvnitř“ ramenního skloubení
  • Bolest v zadní (dorzální) části ramene
  • Bolest v horní, nebo lépe svrchní části ramene
  • Bolest v přední části ramene

Nyní si rozebereme podrobněji jednotlivé zóny bolestí ramene.

Bolest pociťovaná uvnitř ramenního skloubení je nejčastěji způsobována zkrácením nebo přetížením nadhřebenového svalu (m. supraspinatus) a podhřebenového svalu (m. infraspinatus). Oba zmíněné svaly se nachází na svrchní části lopatky (scapula). Je zajímavé, že tyto dva poměrně malé svaly velmi často obsahují až neuvěřitelné množství spoušťových bodů (trigger pointů), které svojí bolestivostí dokáží velmi významně ochromit hybnost celého ramene, ale dokonce i paže. Zkrácený podhřebenový sval navíc velmi často způsobuje i bolest narušující a znemožňující spánek.

Bolest v zadní (dorzální) části ramene je často způsobována zkrácením a významnými spoušťovými body v podlopatkovém svalu (m. subscapularis). Pokud je tento sval skutečně zásadně zkrácen, k čemuž nejčastěji dochází přílišným tíhovým a švihovým zatížením horních končetin v prostoru předpažení, je zásadně omezena schopnost elevovat postiženou končetinu do předpažení či vzpažení. Zásadně bolestivá je i vnější rotace předpažené horní končetiny.

Bolest v horní (svrchní) části ramene je velmi často způsobována zkrácením trapézového svalu (m. trapezius), deltového svalu (m. deltoideus) a může být ovlivněna i přítomností spoušťových bodů v kývači hlavy (m. sternocleidomastoideus). Nejčastější příčinou zkrácení trapézového svalu je jeho nadužívání při nošení těžkých předmětů, během kterého jsou intenzivně zvedána ramena. Zajímavé je, že dokonce i prochladnutí trapézového svalu, pokud je zásadní, může způsobit jeho extrémní zkrácení a následné vytvoření velmi bolestivých spoušťových bodů.

Bolest v přední části ramene je nejčastěji způsobována vytvořením spoušťových bodů v dvouhlavém pažním svalu (m. biceps brachii).

Zajímavým aspektem všech uvedených typů bolestí ramene je fakt, že pociťovaná bolest je do místa svého výskytu projektována svalem (nebo svaly), ležícím mimo oblast bolesti.

Všechny uvedené typy bolestí ramene jsou po provedení správné diagnostiky a vyloučení neurologických či traumatických příčin bolestí, velmi dobře odstranitelné pomocí mechanických masážníchterapeutických technik. Jako součástí ošetření je vhodné doplňkové použití lokální kryoterapie. Pro více informací mne můžete kontaktovat v mé praxi Masáže Kuřim – Petr Blatný.

Petr Blatný

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.