Dlouhotrvající bolest levé strany bederní části zad

Dlouhotrvající bolest levé strany bederní části zad, respektive dnešní článek týkající se této problematiky znovu zaměřím na konkrétní případ z mé terapeutické praxe Dornovou metodou.

Popis případu: Muž, věk 48 let, běžná fyzická kondice odpovídající věku a sedavému zaměstnání. Dlouhodobé (v řádu několika měsíců) pociťování pohyb omezující a trvale přítomné bolesti v levé části bederní části zad. Bolest se zintenzivňuje v případě delšího setrvání v sedu, zejména pak při delším sezení za volantem automobilu. Úleva od bolesti pociťována při ležení na zádech, nicméně pocit nepohodlí a mírné bolesti přítomen neustále.

Geneze a diagnostika: Přítomnost bolesti se začala pozvolna manifestovat před cca 3 měsíci, přičemž v posledních několika týdnech došlo k výraznému zintenzivnění bolesti, zejména při dlouhodobém sezení.

Vzhledem k časově náročnému zaměstnání není větší prostor pro volnočasové sportovní nebo pohybové aktivity.

Kompletní diagnostika Dornovy metody

Na základě uvedených faktů jsem se rozhodnul provést kompletní diagnostiku Dornovy metody, zaměřenou na celkovou statiku těla, postavení a vymezení kloubních spojení, posturální dysfunkce a stav svalového napětí zádového svalstva. Během provedené diagnostiky jsem zjistil, že klient má levou dolní končetinu o více než 2 cm delší nežli pravou, dále bylo odhaleno posunutí jeho pravého horního zadního trnu kyčelní kosti (spina iliaca posterior superior) dorzálně (směrem dozadu) a přímo v oblasti pociťované bolesti jsem detekoval dorzální posun levostranných příčných výběžků (sin. processus transversus) bederních obratlů (vertebrae lumbales) L3 a L4. Kromě toho byl ještě bederní obratel L3 posunut vzhledem k mediální rovině těla (rovině zrcadlově dělící tělo na pravou a levou část) o cca 3 mm vpravo laterálně (směrem od středu ven ke kraji). Nejzávažnějším zjištěním tedy byla stranová rotace dvou bederních obratlů doplněná navíc i o stranový posun jednoho z nich. Zjištěné rotační a stranové posuny bederních obratlů byly ještě podpořeny jednostranným hypertonem (zvýšeným svalovým napětím) paraspinálního svalstva.

Ošetření klienta použitím terapie Dornovy metody

Z logiky terapie Dornovou metodou jsem se primárně zaměřil na korekci nestejné délky dolních končetin. Působením na hlezenní, kolenní a zejména kyčelní kloub levé dolní končetiny jsem znovu nastavil a vrátil do fyziologické normy vymezení kloubních štěrbin uvedených kloubních spojení a obnovil jejich fyziologickou funkcionalitu. Druhým krokem bylo pomocí Dornovy metody navrácení pravého zadního horního trnu kosti kyčelní do jeho normální polohy. Dalším krokem po srovnání délky nohou, bylo působením terapeutických postupů Dornovy metody korigovat nefyziologickou rotaci bederních obratlů L3 a L4. Po jejich uvedení do normální pozice jsem ještě následně upravil stranový posun bederního obratle L3 jeho recentrací do správné pozice. Jako poslední krok jsem aplikoval metodu akupresury na zjištěné spoušťové body (trigger pointy) v přetíženém levostranném paraspinálním svalstvu. Po dokončení terapeutického ošetření byla ještě aplikována úlevová Breussova dekompresní masáž, pro celkovou revitalizaci zádového svalstva a páteřních obratlů.

Konkluze: Po téměř dvouhodinovém ošetření klienta došlo k znatelnému ústupu pociťované bolesti. Vzhledem k intenzitě a rozsahu ošetření bylo nutné počítat s tím, že bolest zasažených svalových a opěrných struktur bude ještě 1 až 2 dny po ošetření postupně odeznívat, protože úplné odeznění bolestí je spojeno jednak s nastartovanými regeneračními procesy a zadruhé je nutné zapojit denní aplikaci fixačních cvičení, která po absolvování terapie Dornovou metodou klientům umožní zafixování správných kloubních vymezení a ukotví nové fyziologické kloubní a posturální algoritmy.

Závěr: Rád bych podotknul, že úspěch Dornovy terapie je závislý zejména na dvou zásadních faktorech. Tím prvním je samozřejmě správné provedení samotné terapie Dornovou metodou. Druhým faktorem je plné a uvědomělé zapojení samotných klientů do procesu léčby, a to pomocí naučení se a následného předepsaného používání fixačních cviků. Bez kumulativního souběhu obou faktorů není možné léčebný potenciál Dornovy metody plně využít.

Pro ty z vás, kteří upřednostňují řešení bolestí vlastními silami jsme připravili stručný videonávod, který vás provede krok za krokem samoošetřením bolestí v bederní části zad.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.