Správná technika dýchání – cesta k redukci bolestí krční páteře

Správná technika dýchání je jednou z přímých cest vedoucích k redukování bolestí svalového aparátu spojeného s krční páteří. Samotný akt nádechu a výdechu je při běžném způsobu života člověka zcela autonomně ovládán prodlouženou míchou. Autonomita dýchání však nezaručuje správné provedení nádechových a výdechových pohybů.

Většina dnešní populace dýchá nevědomě mělce a místo bránice, hlavního nádechového svalu iniciujícího dýchání do břicha, používá k nádechu spíše svaly krku a předního zdvihače hlavy (m. sternocleidomastoideus, dále jen SCM) při tzv. „klíčkovém“ dýchání. Svalstvo krku a SCM však nejsou primárními nádechovými svaly, a proto jejich nadužíváním v dysfunkčních nádechových algoritmech velmi záhy dochází k jejich přetížení.

Takovýmto způsobem přetížené svaly krku se zkrátí, vytvoří se v nich ložiska křečovitého stažení svalových vláken (tzv. trigger pointy – spoušťové body), svaly nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem a živinami, hromadí se v nich odpadní látky, a svaly začnou intenzivně bolet.

Správná technika dýchání používá k nádechu již zmíněného hlavního nádechového svalu – bránice (diaphragma). Ač je běžně systém nádechu a výdechu řízen autonomně, lze dýchat i vědomě a nádech i výdech řídit vůlí. Jak tedy správně dýchat, aby nebyly přetěžovány svaly krku?

Najděte si nějaké klidné a vám příjemné místo, začněte se soustředit na každý svůj nádech a výdech. Položte si jednu svoji dlaň na střed hrudní kosti a druhou si volně položte na volná žebra na svém boku. Sledujte pohyb svých dlaní během nádechu i výdechu. Pokud se vaše dlaň na hrudní kosti téměř nehýbá, zatímco dlaň položená na boku s nádechem stoupá a s výdechem klesá, pak máte správnou techniku dýchání – dýcháte do břicha a k nádechu používáte bránici. Pokud se při nádechu a výdechu zdvihá a klesá vaše dlaň položená na hrudní kosti, pak dýcháte převážně do hrudníku a přetěžujete i pomocné nádechové krční svaly.

Pokud dýcháte mělce a převážně do hrudníku, upravte svoji techniku nádechu. Správné nadechnutí do břicha je provázeno roztažením jak přímého, tak šikmých a příčných břišních svalů. Výdech se děje samovolně, bez většího zapojení svalstva.

Až přímou a vědomou korekcí techniky dýchání dochází k uvolnění a odlehčení nevědomě dlouhodobě přetěžovaných svalů krku. Je až s podivem, jak taková na první pohled „banální maličkost“ dokáže vyřešit dlouhodobé problémy typu migrény, omezení rotačních pohybu krku, a dokonce i tinitus (pískání v uchu).

Tak se tedy dobře nadechněte, abyste s každým výdechem mohli být zase o kousek blíž životu bez bolestí.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.