Konzultace

Dornova metoda | Diagnostika | Otázky a Odpovědi | Řešení bolestí | TČM

Konzultace On-line

Využijte možnosti on-line konzultace, zaměřené na akutní a aktuální problémy Vašeho pohybového aparátu. Umíme aktivně pomoci i na dálku, a to vedením krok za krokem v postupech samoošetření.

Odborná terapeutická praxe Dornova metoda - Petr Blatný nabízí osobní konzultaci v oblasti chronických a akutních bolestí pohybového aparátu, diagnostiky svalově-kloubních příčin bolestí, diagnostiky statiky pohybového aparátu, diagnostiky a fytoterapie Tradiční Čínské Medicíny a návrhu vysoce individualizovaných řešení zjištěných dysfunkcí.

Konzultantem je vždy Mgr. Bc. Petr Blatný. V průběhu konzultace je zohledněna Vaše zdravotní anamnéza,  v případě potřeby je provedena diagnostika, následně je rozebrána a objasněna příčina vzniku aktuálních obtíží a je navržen nejvhodnější postup řešení zjištěného stavu.

Součástí konzultace jsou i odpovědi na Vaše dotazy, vysvětlení podpůrných a fixačních cvičení a přímé vedení (krok za krokem) ke správné aplikaci svépomocných úlevových technik v akutních stavech.

Pro on-line konzultaci je využíván komunikační program Microsoft TEAMS nebo Apple FACE TIME.  Microsoft TEAMS a FACE TIME je možné používat i bez instalace jakéhokoliv programu. Stačí mít jen PC či mobilní zařízení schopné videokonference a být on-line.

Konzultaci lze využít i k vysvětlení a "překladu" lékařských zpráv z oborů neurologie, ortopedie, revamatologie a fyzioterapie, včetně vysvětlení nálezů magnetické rezonance (MRI) a rentgenů (RTG). Délka trvání max. 45 min.

Cena konzultace je 1.000,- Kč.

On-line konzultaci je možné závazně objednat a zakoupit pomocí tlačítka na této stránce. Po provedení závazné objednávky budete přesměrováni na platební bránu, kde provedete platbu on-line. Po uhrazení platby Vám bude automaticky obratem zaslán email s instrukcemi k dalšímu postupu.

Konzultaci lze po domluvě absolvovat i fyzicky, v provozovně praxe Dornova metoda - Petr Blatný.

Diagnostika jazyka dle TČM

Komplexní a do hloubky rozebraná diagnostika jazyka (přímá diagnostika na místě nebo diagnostika aktuální fotky jazyka) pomocí Tradiční Čínské Medicíny, zaměřená na zjištění aktuálního zdravotního stavu jednotlivce. Součástí diagnostiky je i doporučení fytoterapeutických postupů, tedy doporučení vhodných bylinných přípravků TČM vhodných k navození opětovné rovnováhy  fyzické, psychické a emoční stránky zdraví. V případě Diagnostiky jazyka dle TČM na základě fotky je diagnostika zpracována formou emailové zprávy. Diagnostika se objednává pomocí emailové zprávy a je náledně účtována formou fakturace přiložené k odpovědnímu emailu. Zpracování Diagnostiky jazyka dle TČM proběhne do 48 h od objedání.

Cena Diagnostiky jazyka dle TČM je 600,- Kč. Objednávka diagnostiky jazyka na základě fotky JEN EMAILEM !!! K objednávkovém emailu přiložte ostrou a dobře osvětlenou fotku jazyka, a to od jeho špičky až po kořen jazyka. Pro potřeby fakturace rovněž uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a email, kam vám bude faktura zaslána. Děkujeme.