Konzultace

Dornova metoda | Diagnostika | Otázky a Odpovědi | Řešení bolestí

On-line Konzultace SKYPE

Využijte možnosti on-line konzultace, zaměřené na akutní a aktuální problémy Vašeho pohybového aparátu.

Odborná terapeutická praxe Masáže Kuřim - Petr Blatný nabízí osobní konzultaci v oblasti chronických a akutních bolestí pohybového aparátu, diagnostiky svalově-kloubních příčin bolestí, diagnostiky statiky pohybového aparátu a návrhu vysoce individualizovaných řešení zjištěných dysfunkcí.

Konzultantem je vždy Mgr. Petr Blatný. V průběhu konzultace je zohledněna Vaše zdravotní anamnéza,  v případě potřeby je provedena diagnostika, následně je rozebrána a objasněna příčina vzniku aktuálních obtíží a je navržen nejvhodnější postup řešení zjištěného stavu.

Součástí konzultace jsou i odpovědi na Vaše dotazy, vysvětlení podpůrných a fixačních cvičení a přímé vedení (krok za krokem) ke správné aplikaci svépomocných úlevových technik v akutních stavech.

Pro on-line konzultaci je využíván komunikační program SKYPE. Je nezbytné, abyste program SKYPE měli nainstalovaný na svém PC nebo mobilním zařízení.

Délka trvání jednotlivé konzultace je maximálně 30 minut. Cena konzultace je 500,- Kč.

On-line konzultaci je možné závazně objednat pomocí formuláře níže na této stránce. Po provedení závazné objednávky bude vystavena faktura, která bude odeslána na Vaši e-mailovou adresu. Po obdržení platby budete obratem kontaktováni (telefonicky nebo emailem) a bude dohodnut termín provedení on-line konzultace.

Konzultaci lze absolvovat i fyzicky, v provozovně praxe Masáže Kuřim - Petr Blatný. V tomto případě  rezervace probíhá na telefoním čísle +420 603 168 802.

Objednání On-line Konzultace