Konzultace

Dornova metoda | Diagnostika | Otázky a Odpovědi | Řešení bolestí

On-line Konzultace SKYPE

Využijte možnosti on-line konzultace, zaměřené na akutní a aktuální problémy Vašeho pohybového aparátu.

Odborná terapeutická praxe Masáže Kuřim - Petr Blatný nabízí osobní konzultaci v oblasti chronických a akutních bolestí pohybového aparátu, diagnostiky svalově-kloubních příčin bolestí, diagnostiky statiky pohybového aparátu a návrhu vysoce individualizovaných řešení zjištěných dysfunkcí.

Konzultantem je vždy Mgr. Petr Blatný. V průběhu konzultace je zohledněna Vaše zdravotní anamnéza,  v případě potřeby je provedena diagnostika, následně je rozebrána a objasněna příčina vzniku aktuálních obtíží a je navržen nejvhodnější postup řešení zjištěného stavu.

Součástí konzultace jsou i odpovědi na Vaše dotazy, vysvětlení podpůrných a fixačních cvičení a přímé vedení (krok za krokem) ke správné aplikaci svépomocných úlevových technik v akutních stavech.

Pro on-line konzultaci je využíván komunikační program SKYPE. Je nezbytné, abyste program SKYPE měli nainstalovaný na svém PC nebo mobilním zařízení.

Cena konzultace je 500,- Kč.

On-line konzultaci je možné závazně objednat pomocí formuláře níže na této stránce. Po provedení závazné objednávky bude vystavena faktura, která bude odeslána na Vaši e-mailovou adresu. Po obdržení platby budete obratem kontaktováni (telefonicky nebo emailem) a bude dohodnut termín provedení on-line konzultace.

Konzultaci lze absolvovat i fyzicky, v provozovně praxe Masáže Kuřim - Petr Blatný. V tomto případě  rezervace probíhá na telefoním čísle +420 603 168 802.

Objednání On-line Konzultace