Zablokovaný krk – nemohu otočit hlavou

Dobrý den. V tomto článku (a videu) si objasníme nejčastější příčinu blokace rotačních pohybů krku a názorně si ukážeme, jak tento nepříjemný problém vyřešit vlastními silami.

Postupy uvedené v tomto článku/videu žádným způsobem nenahrazují a nemohou nahradit odborné lékařské ošetření a pokud se tyto postupy rozhodnete použít, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při jakýchkoliv pocitech zásadního nepohodlí, bolestí, nestandardních vjemů či pouze při pocitu nekompetentnosti pro toto ošetření, tento postup samoošetření neaplikujte. A samozřejmě vždy při jakýchkoliv nejasnostech či pochybách o vhodnosti samoošetření, celý postup nejdříve konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pokud pomineme blokády krční páteře způsobené závažnými traumatickými zraněními nebo zásadními degenerativními onemocněními obratlů a plotének, pak za nemožností rotace krku nejčastěji stojí blokáda tří svalových struktur krční oblasti. Jedná se o blokaci, respektive zkrácení či spasmus, sestupné části kápového svalu (m. trapezius pars descendes), obou zdvihačů lopatek (m. levator scapulae) a obou kývačů hlavy (m. sternocleidomastoideus).

Blokády těchto svalů nastávají poměrně náhle – ráno se probudíte a nemůžete otočit krkem. Jejich příčinou je jednak přetížení dotčených svalových struktur, tedy např. špatné postavení hlavy při dlouhodobé práci na PC nebo při používání mobilního telefonu, ale významným faktorem vzniku blokád krčních svalů je i přítomnost stresu, zejména pak stresového hormonu kortizolu, který může výrazně napomoci zkrácení uvedených svalů. Nezanedbatelnou příčinou blokace krčního svalstva je i dlouhodobé působení nevhodně nastavené klimatizace či intenzivní průvan.

Uvolnění všech uvedených svalů probíhá vždy identickým způsobem. Nejprve uvolníme zdvihače lopatek. Tyto svaly začínají na prvních čtyřech krčních obratlích, tedy na obratlích značených jako C1 až C4, respektive na jejich transverzálních výběžcích – příčných výběžcích vybíhajících na pravou a levou stranu obratle. Od svých začátků zdvihače lopatek vedou nalevo a napravo od krční páteře pod sestupnou částí kápového svalu a upínají se na horní úhel pravé a levé lopatky. Uvolnění zdvihačů lopatek, při kterém zároveň uvolníme i kápový sval, protože probíhají stejnou drahou pod sebou, provedeme v neutrálním postavení hlavy – hlava není předkloněna, zakloněna ani ukloněna do stran. Po straně C1 nebo C2 nahmatáme pocitově zatvrdlou a bolestivou část svalu. Bříškem palce do tohoto citlivého a poměrně tuhého místa zatlačíme takovou silou, která je pro ošetřovaného snesitelná. Bolest vyvolaná tímto tlakem je intenzivní a může být doprovázena pocity motání hlavy, návaly na zvracení či tendencí k mdlobám. Proto je nezbytné neustále s ošetřovaným jeho pocity komunikovat a při sebemenším náznaku motání hlavy, náběhu na zvracení či náběhu na omdlení je nezbytné ošetření přerušit a případně ošetřovaného uložit do protišokové polohy – leh na zádech na pevné podložce s elevací dolních končetin alespoň 20°. Další ošetření je vhodné provádět až po odeznění uvedených stavů. Pokud je nástup stavů vertiga, mdlob či zvracení rychlý a intenzivní, ošetření ihned zastavte a neprovádějte ho, dokud svůj zdravotní stav nezkonzultujete s ošetřujícím lékařem.

Postupně, směrem od hlavy k lopatce, bříšky palců hledejte, identifikujte a tlakem odstraňte všechna zatuhlá a bolestivá místa. Po správně provedeném ošetření dojde k zásadní úlevě bolestivosti krčního svalstva a významně se zvýší hybnost hlavy v rotacích a záklonech.

Druhým krokem uvolnění blokády krčních svalů je uvolnění obou kývačů hlavy. Svaly začínají na horní porci hrudní kosti a přes klíční kost pokračují až ke svému úponu na soscový výběžek (processus mastoideus), tedy na výrazný kostěný zobákovitý výrůstek za oběma ušima. Když před zrcadlem provedete plnou jednostrannou rotaci hlavy (například na levou stranu) uvidíte asi dva palce silný svalový snopec, který významně vystoupí z jinak lineární svaloviny krku. Jedná se právě o kývač hlavy.

Postup uvolnění zkráceného kývače hlavy je identický jako při uvolňování zdvihače lopatky. Začínáme od úponu svalu, tedy na soscovém výběžku lebky za uchem. Bříškem palce nahmatáme bolestivé a zatuhlé místo, které rozumně silným přítlakem zmáčkneme a čekáme, až dojde k uvolnění zkrácení svalových vláken. Přítlak bude opět bolestivý. Navíc se k bolesti, možným návalům na zvracení a náběhům mdloby u uvolňování kývačů hlavy přidají i pocity brnění ramene, paže, předloktí, a dokonce i jednotlivých prstů horní končetiny.

Pocity brnění však po ukončení tlaku na ošetřovaný sval do několika vteřin ustoupí. Tlak při uvolňování zkráceného kývače hlavy musí být rozumný a nesmí dosahovat nesmyslných mezí a délky přítlaku. Vždy je nezbytné zapojit selský rozum a ošetřovat jen s takovou mírou nepohodlí, která je pro ošetřovaného dobře snesitelná.

Postupným uvolněním všech zatuhlých a bolestivých míst v celém průběhu svalu, směrem od lebky až k hrudní kosti, dojde k odblokování zkrácení kývače hlavy. Postup je nutné provést na obou párových svalech, tedy na levém i pravém kývači hlavy.

V případě, že jste postupovali správně, po uvolnění jak zdvihačů lopatky, tak kývačů hlavy, dojde k plnému návratu hybnosti hlavy jak v rotacích, tak v předklonech, úklonech i záklonech hlavy.

Při provádění tohoto postupu samoošetření se nejlepších výsledků dosahuje kooperací ošetřovaného s ošetřujícím. Nicméně samoošetření je možné provést i samostatně, tedy sám/sama na sobě.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.