Závratě, bolesti hlavy a mravenčení prstů spojené s dysfunkčním postavením obratlů krční páteře

Závratě, bolesti hlavy a mravenčení prstů spojené s dysfunkčním postavením obratlů krční páteře. Dnešní téma je svým názvem poměrně dlouhé, ale uvedené symptomy jsou vnímány, byť v různé intenzitě, poměrně značnou částí klientů. Pro přiblížení tématu použiji rozbor konkrétního aktuálního případu své praxe.

Popis případu: Žena, věk 40 let, poměrně dobrá fyzická kondice podpořená pravidelným cvičením, sedavé zaměstnání zaměřené na práci s PC. Dlouhodobé (v řádu několika měsíců) pociťování značného nepohodlí v oblasti krční páteře, spojené s občasnými atakami migrény, závratěmi a v několika případech nauzeou a mdlobami. Částečný a pouze dočasný ústup symptomů při klientkou provedeným aktivním stlačením extenzorů (svalů provádějících retroflexi a lateroflexi krční páteře) hlavy.

Geneze a diagnostika: Přítomnost nepohodlí, bolesti, migrén, brnění v konečcích prstů a nevolností spojených s mdlobami se začala manifestovat a postupně zintenzivňovat v průběhu několika měsíců. Z důvodu narůstající intenzity a nejasného původu symptomů klientka absolvovala odborné ortopedické a následně neurologické vyšetření, která však pouze konstatovala běžný zdravotní stav odpovídající věku.

Na základě informací získaných pohovorem s klientkou a následně provedeným diagnostickým vyšetřením (posturální diagnostika, diagnostika lokomočních algoritmů a palpační vyšetření krční páteře a souvisejících svalových řetězců) jsem zjistil, že kromě hojného výskytu spoušťových bodů (trigger pointů) v oblasti šíjového svalstva (zejména v oblasti musculus levator scapulae, musculus trapezius – sestupná porce a oblasti svalů spinotransverzálního systému) má klientka poměrně výrazně, v dorzální rotaci (směrem dozadu), posunuty pravostranné příčné výběžky obratlů C2 a C3 (dext. processus transverzus). Právě kombinace excentrického postavení zmíněných krčních obratlů s výskytem většího množství spoušťových bodů šíjového svalstva mohou způsobovat útlak nervů (a jejich iritaci) zajišťujících inervaci tohoto segmentu.

Diagnostika Dornovy metody

Nicméně, stále jsem pátral po faktické příčině, proč k dysfunkčnímu postavení krčních obratlů a výskytu velkého množství spoušťových bodů vůbec došlo. Logickým předpokladem byla kombinace dlouhodobých dysfunkčních posturálních a pohybových algoritmů. Pro potvrzení své hypotézy jsem použil diagnostiku Dornovy metody, při které byla ihned odhalena primární příčina dysbalance opěrného a svalového systému klientky. Onou primární příčinou byla rozdílná délka dolních končetin, a to v poměrně značné míře. Rozdíl délek mezi pravou a levou končetinou činil 3 cm.

Rozdílná délka končetin a souvislost s bolestí krční páteře a šíjového svalstva

A jak rozdílná délka dolních končetin a nefyziologické postavení jejich kloubních spojení souvisí s uvedenými problémy krční páteře a šíjového svalstva? Zcela zásadně. Rozdílná délka končetin v dlouhodobé časové expozici naruší celkovou statiku opěrného aparátu lidského těla. Dále pak naruší fyziologické postavení a funkcionalitu kloubních spojení, postavení kostí a samozřejmě i normotonické napětí souvisejících svalových struktur a řetězců.

Vhodnou kombinací masážních technik lze docílit okamžité úlevy

Ošetření: Vzhledem k akutnosti a intenzitě vnímaných symptomů jsem v tomto případě upustil od okamžité korekce délky dolních končetin pomocí Dornovy metody a primárně jsem se soustředil na odstranění nefyziologického postavení krčních obratlů. Poté, co jsem recentroval a zpět do fyziologického postavení navrátil obratle C2 a C3, přistoupil jsem k použití kombinace uvolňující masáže a techniky uvolnění spoušťových bodů šíjového svalstva. Vzhledem k poměrně masivnímu výskytu spoušťových bodů bylo jejich uvolnění časově náročné, nicméně úspěšné. Kombinace obou technik přinesla okamžitou úlevu od pociťovaných symptomů. Pro podpoření léčebné terapie jsem ještě na oblast paraspinálního svalstva krční páteře aplikoval (bilaterálně) techniku nalepení Tejpů, které následujících až 5 dní (po 24 hodin denně) dále intenzivně terapeuticky působí na ošetřenou oblast.

Klientka byla po ošetření akutního stavu následně upozorněna, že primární příčina jejich obtíží, tedy rozdílná délka dolních končetin, nebyla ošetřena a tudíž je pro úplnou eliminaci pociťovaných symptomů zcela nezbytné v dohledné době provést celkovou terapii Dornovou metodou. Pokud rozdílná délka dolních končetin nebude řešena, je pravděpodobné, že se akutní stav existující před ošetřením může v řádu týdnů až měsíců znovu vyskytnout.

Konkluze: Po hodinu a půl dlouhém ošetření klientky došlo k úplnému ústupu pociťovaných symptomů. Vzhledem k intenzitě a rozsahu ošetření bylo nutné počítat s tím, že bolest zasažených svalových a opěrných struktur bude ještě minimálně 2 dny po ošetření postupně odeznívat. Trvalé vymizení symptomů je podmíněno brzkým odstraněním primární příčiny problémů, tedy nestejné délky dolních končetin a navrácení fyziologického postavení opěrného aparátu a jeho kloubních spojení pomocí Dornovy metody.

Závěr: Tento konkrétní případ mi znovu připomenul, že základem každé úspěšné terapie je hledání, nalezení a odstranění primární příčiny pociťovaných obtíží. Pokud není vyřešena primární příčina, pak jsou jen léčeny nebo spíše potlačovány pouze samotné symptomy, které pak mají samozřejmě tendenci k recidivě. Škála problémů řešitelná terapií Dornovou metodou, podpořenou masážními, regeneračními a úlevovými technikami, je vskutku ohromující.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.