Prevence a korekce dětských pohybových obtíží pomocí Dornovy metody

Prevence a korekce dětských pohybových obtíží pomocí Dornovy metody je jedním z mnoha pozitivních léčebných aspektů aplikace této terapie.

Jistě v dnešní době není pro žádného z rodičů tajemstvím, že nezdravý životní styl, nadužívání elektronických zařízení a neúměrně dlouhé časové expozice v sedavých a nefyziologických polohách u obrazovek, se ve značné míře týká nejen dospělých, ale i našich dětí. Leckdy již od velmi útlého věku.

Obtíže spojené s pohybovým aparátem mohou trpět i naše děti. Vysedávání u obrazovek a s tím spojený nedostatek pohybu, překotný růst a vývoj, to jsou dostačující faktory způsobující pohybové obtíže.

A stejně jako u dospělých, takovýto každodenní životní styl si i na dětském organizmu vybírá svoji daň ve formě vzniku problémů a obtíží spojených s pohybovým aparátem. Navíc, dětský organizmus probíhá překotným růstem a vývojem, což samo o sobě, i bez přítomnosti nevhodných civilizačních pohybových návyků, je pro organizmus zatěžující a stresující faktor.

Ve své praxi jsem se setkal již s mnoha pohybovými obtížemi u dětských a dospívajících klientů. Mezi nejtypičtější patří pohybové obtíže a bolesti kloubních spojení, bolesti zad, bolesti krční páteře a zásadní nefyziologické změny v držení těla. Neobvyklé nejsou ani blokace určitých pohybů či postur. Nezanedbatelný není ani fakt, že dysfunkcionalita kloubních spojení a navazujících svalových struktur s sebou může nést i možnost zpoždění normálního vývoje dětského organismu.

Všechny uvedené obtíže pohybového aparátu dětí a dospívajících mají jeden společný aspekt. Pokud nejsou včas podchyceny, řešeny a odstraněny, vytváří se zcela reálný předpoklad, že zažívané nepohodlí a problémy přejdou již v raném věku či dospělosti do chronického stádia a jejich odstranění bude již značně problematičtější nebo i nemožné.

Dornova metoda je šetrnou, vstřícnou a nebolestivou formou terapie vhodnou pro děti i dospívající.

Dětský organizmus a organizmus dospívajících přitom velmi dobře a poměrně rychle reaguje na provedenou korekci dysfunkčního postavení či pohybové dysfunkce kloubních spojení a na ně navazujících svalových řetězců a struktur. Navíc, správným nastavením a obnovením fyziologické funkcionality kloubních spojení a souvisejících svalových struktur, dětský organizmus a organizmus dospívajících dostane impuls podporující korektní vývoj a růst celého organizmu, včetně korektní funkcionality vnitřních orgánů.

Právě zmiňovaná korektní a fyziologická funkcionalita vnitřních orgánů je pro správnou funkci a vývoj dětského i dospívajícího organizmu zcela zásadní. Všeobecně je však málo známý fakt, že špatné postavení tělesných skloubení, zejména pak skloubení páteřních obratlů a jejich nefyziologické postavení (např. skolióza), může zásadně negativně ovlivňovat činnost a funkci vnitřních orgánů tím, že tyto orgány jsou utlačovány, což ve svém extrémním dopadu může vést až k chronickým poruchám dotčených orgánů.

Dornova metoda je šetrnou formou terapie, která je pro svoji vstřícnost a nebolestivou aplikaci dětskými a dospívajícími klienty velmi dobře přijímána. Účinky terapie Dornovou metodou jsou přitom velmi zásadní a trvalé, pokud jsou ovšem dodržena následná nezbytná fixační cvičení ze strany klienta.

Fixační cvičení  zvládnou již děti ve věku 4 let

Výhodou je, že veškerá fixační cvičení po absolvování terapie Dornovou metodou jsou natolik jednoduchá, že z mých zkušeností vím, že již děti ve věku 4 a více let jsou schopny se fixační postupy nejen naučit, ale následně je i samostatně aplikovat. U mladších dětí je pak nezbytné, aby fixační cvičení převzali, dozorovali a asistovali rodiče.

Pokud Vás problematika Dornovy metody spojené s pomocí dětem zaujala, doporučuji si přečíst poměrně velmi odbornou publikaci „Dornova terapie u kojenců a dětí“ – Ina Burgathová, ©Poznání, 2016, ISBN 978-80-87419-48-9.

Terapie Dornovou metodou je vskutku velmi vstřícnou podanou rukou, která umí vyřešit problémy dysfunkcí pohybového aparátu dětí, dospívajících i dospělých. A jako u všech léčebných a léčbu podporujících prostředků u ní platí, že čím dříve se existujícím problémem začne zabývat, tím pozitivnější jsou její dopady a výsledky.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.