Ostrá bodavá bolest v oblasti bederní páteře

Ostrá bodavá bolest v oblasti bederní páteře. Velmi často popisovaný symptom, který trápí poměrně značnou část dospělé populace. Ovšem bolest v oblasti bederní páteře, respektive takto stroze popsaný symptom, může mít opravdu širokou základnu možných příčin. Proto se v dnešním článku chci věnovat jedné konkrétní příčině, která velmi často generuje stav extrémní bolestivosti až imobility.

Bolest v oblasti bederní páteře a souvislosti

Jedním z předních generátorů diskomfortu, bolesti, případně až stavů hraničících s (dočasnou) imobilitou v oblasti dolní poloviny zad, je překvapivě sval, patřící do zadní skupiny břišního svalstva. Jedná se o Musculus Quadratus Lumborum (Bederní Čtvercový Sval). Tento párový sval (nachází se po obou stranách páteřních obratlů) začíná na posledním, tedy 12. žebru a jeho začátek se nachází rovněž na prvních čtyřech bederních obratlích (L1-L4). Sval se následně upíná na hřeben lopaty kosti kyčelní (crista iliaca – os coxae). Tento důležitý a poměrně hluboko ležící sval se zásadní měrou podílí na extenzi páteře (záklon), lateroflexi páteře (úklon do stran) a zdvihání lopaty kosti kyčelní. Mezi jeho důležité funkce patří i spoluúčast na pohybu bránice při kašli a vydechování.

Všechny uvedené pohyby tohoto párového svalu jsou zcela zásadní pro běžný provoz pohybového aparátu a velmi intenzivně se tak tento sval zapojuje do našich každodenních činností. Jen pro ilustraci, tento sval je tedy zapojován při (jednostranném) nošení a (oboustranném) zdvihání těžkých břemen, ale i při zpěvu, kašlání či usilovném dýchání.

Bolesti přetíženého bederního čtvercového svalu lze často zaměnit za bolest způsobenou výhřezem meziobratlové ploténky

Na základě své charakteristiky je tedy musculus qadratus lumborum velmi často přetížen. Typickým příkladem je zdvihání dětí a jejich nošení na jednom boku. Další klasikou je manipulace s těžkými břemeny, která jsou zdvíhána pomocí flexe a extenze páteře, namísto vhodnějšího zdvíhání těžkých břemen pomocí svalstva dolních končetin (dřep s rovnými zády a následné zdvižení z dřepu do stoje s rovnými zády). Přetížení tohoto svalu vede k vytvoření spoušťových bodů (trigger pointů), tedy jakýchsi ložisek „mikrokřečí“, které svojí existencí následně vytvářejí stav diskomfortu, bolesti a při zásadním přetížení svalu až stav extrémní bodavé a imobilizující bolesti, která svou razantní přítomností znemožňuje chůzi.

Bolestivost extrémně přetíženého bederního čtvercového svalu je tak zásadní, že je často zaměňována za bolest způsobenou výhřezem meziobratlové ploténky. Důsledná diagnostika je zcela zásadní a při existenci jakýchkoliv pochyb o skutečném zdroji bolestivosti zásadně doporučuji odborné neurologické vyšetření.

Terapeut uleví od bolesti pomocí Dornovy metody a odstraněním spoušťových bodů

Přítomnost přetížení muslulus qadratus lumborum je pro zkušeného terapeuta poměrně jednoduše zjistitelné, a to palpačním vyšetřením (dotykem a tlakem prsty). Navíc, pakliže je přetížena pouze jedna ze stran tohoto párového svalu, jedná se o jeden ze zcela zásadních doprovodných symptomů při indikaci použití Dornovy metody. Jednostranným přetížením bederního čtvercového svalu často dojde k nefyziologickému přitažení lopaty kosti kyčelní kraniálním směrem (směrem k hlavě) a tím i ke „zkrácení“ dotčené dolní končetiny vzhledem k délce druhé dolní končetiny. Proto když i při opakovaném použití repozičních technik Dornovy metody na dolní končetiny nedojde ke srovnání jejich délek, je zcela nezbytné provést vyšetření a případně i následné indikované ošetření spoušťových bodů v musculus qadratus lumborum.

Jak jsme si dnes ukázali, bolest v oblasti bederní části zad může být velmi často způsobena přetížením břišního svalu. Byť je toto zjištění částečně paradoxní, nejedná se o nezvyklý nebo ojedinělý jev. Důležitou informací je, že lze tuto bolest velmi dobře identifikovat a následně odstranit její příčinu pomocí techniky odstraňování spoušťových bodů. Bonusem je, že tato technika přináší téměř okamžitou úlevu, je neinvazivní a není časově náročná.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

 

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.