Omezená hybnost prstů horní končetiny a Dornova metoda

Omezená hybnost prstů horní končetiny a Dornova metoda je tématem mého dnešního článku. Problematika snížené, problematické nebo téměř neexistující hybnosti prstů horní končetiny je tématem, které trápí zejména dříve narozené klienty.

Aplikace Dornovy metody výrazně zvyšuje hybnost

Ať už je omezená hybnost prstů horních končetin způsobena artritickými, degenerativními či jinými změnami, přesto není stav snížené hybnosti takto dotčených prstů nezbytně trvalý. Ze zkušeností mé praxe jasně vyplývá, že aplikace Dornovy metody, respektive jejich technik na oblast zápěstí a kloubních spojení jednotlivých článků prstů horních končetin, výrazně zvyšuje hybnost takto ošetřených prstů. A to bez rozdílu u všech klientů, kteří takovouto aplikaci Dornovy metody absolvovali.

Po aplikaci recentračních technik skloubení článků prstů horních končetin dojde hned k několika kumulativním faktorům

Prvním je asistované navrácení kloubních spojení do jejich fyziologických mezí. Druhým je asistované a opětovné rozhýbání kloubních spojení po fyziologických drahách do jejich maximálních mezí. Jedná se o nebolestivý a vysoce efektivní postup. Třetím faktorem je přivedení kyslíku a živin, za současného odvodu metabolitů a toxinů do a z kloubních spojení a přiléhajících svalových řetězců.

Konečným důsledkem aplikace technik Dornovy metody je výrazné obnovení hybnosti prstů horních končetin za současného zvýšení schopnosti čití v konečcích takto ošetřených prstů. Pro zachování tohoto stavu pro delší časový úsek je nezbytné ošetření Dornovou metodou následně podpořit pravidelnou aplikací podpůrných fixačních cvičení zápěstních skloubení a skloubení jednotlivých článků prstů horních končetin. Tato cvičení, respektive jejich naučení a doporučení jsou rovněž součástí aplikace Dornovy metody prováděné mou praxí Masáže Kuřim – Petr Blatný.

Ošetření kloubních spojení zápěstí a jednotlivých článků prstů horních končetin osobně zařazuji do celkové léčebné aplikace Dornovy metody II.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.