Masáže z pohledu holistické léčebné terapie

Masáže z pohledu holistické léčebné terapie jsou uchopeny v daleko širším aspektu chápání problematiky zdraví. Zdraví je nahlíženo jako soubor vnějších a vnitřních stavů, prožívání, příčin a jejich následků.

Ve své masážní, terapeutické a léčebné praxi Masáže Kuřim – Petr Blatný, přikládám zásadní význam zjišťování a odstraňování samotných příčin akutních nebo chronických bolestí pohybového aparátu. Pokud je odhalena a následně odstraněna příčina bolesti, je jen logické, že další setrvání bolestivého stavu je bezpředmětné.

Jak je tedy fakticky postupováno, aby například masáž mohla být považována za holistickou léčebnou terapii?

Zásadním krokem holistické léčebné masážní terapie je důkladná vstupní diagnostika.

Během vstupní diagnostiky se zaměřuji nejen na faktický a aktuální zdravotní stav klienta, na jeho pociťované obtíže a zdravotní omezení, ale zároveň vyhodnocuji jeho verbální i nonverbální komunikaci, emoční rozpoložení, posturální a pohybové algoritmy a dysfunkce a mnoho dalších aspektů, které utvářejí celostní anamnézu klienta v daném prostoru a času.

Důležitým krokem holistické léčebné masážní terapie je shrnutí možných příčin obtíží

Po ukončení diagnostické fáze nastává shrnutí možných příčin obtíží a bolestí klientova pohybového aparátu, které (pokud o to má klient zájem) doprovázím vysvětlením předkládaných závěrů u anatomických modelů svalového a opěrného aparátu lidského těla. Informovanost klientů o příčinách jejich bolestí považuji za nesmírně důležitou, protože samotné pochopení příčin umožňuje soustředění se na odstranění jejich škodlivých následků.

Další fází je zvolení konkrétních postupů masáží a terapeutických technik

Další fází je návrh možných postupů řešení zjištěného stavu a příčin obtíží pohybového aparátu, tedy předložení konkrétních postupů masáží a terapeutických technik, společně s vysvětlením jejich dopadů a časového horizontu jejich působení. Klientovo rozhodnutí pro použití některého z předkládaných léčebných postupů je dalším důležitým krokem, při kterém se klient vědomě a informovaně zapojuje do procesu obnovy svého zdraví a kvality života. Vědomé rozhodnutí je pro úspěšnost terapie velmi důležité. Protože právě takové rozhodnutí znamená převzetí odpovědnosti za svoje zdraví do vlastních rukou.

Následuje samotná aplikace masáží a terapeutických technik

Samotnou aplikaci masáží a terapeutických technik v jejich průběhu komentuji a vysvětluji, proč a co dělám, na jakou část pohybového aparátu působím a jaký toto působení má dopad na průběh tělesných funkcí, tělesných struktur a případně i tělesných orgánů. Tuto část opět vnímám jako stěžejní, protože léčení probíhá nejen na tělesné a vědomé úrovni, ale zároveň i na podvědomé a nevědomé úrovni, které však k pozitivnímu působení potřebují vstupní informace získané právě podávaným komentářem.

Masáže dále provázím použitím tepla (když je jeho použití indikováno), speciálních bylinných olejů, podáváním bylinných čajů z vlastního sběru a produkce, naučením a doporučením speciálních fixačních cvičení na podporu stabilizace a navrácení fyziologických vymezení kloubních spojení, opěrného a svalového aparátu a v neposlední řadě i vedením klientů ke cvičebním a pohybovým aktivitám, odpovídajícím jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, věku a fyzické kondici.

Mým cílem v nabízeném holistickém léčebném pojetí masáží a terapeutických procedur je dovedení klientů do stavu, kdy svým aktivním pohybem, zdravým životním stylem, vytvořením nových pohybových a posturálních algoritmů a způsobem myšlení dosáhnou trvalého zmenšení nebo úplného odstranění pociťovaných pohybových obtíží nebo bolestí pohybového aparátu.

A to z celého srdce přeji všem, kteří pohybové obtíže nebo bolesti pociťují.

Masáže Kuřim – Petr Blatný

 

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.