Léčba skoliózy pomocí Dornovy metody

Léčba skoliózy pomocí Dornovy metody má překvapující výsledky. Jak tedy na to??? Řekněme si nejprve pár základních informací o samotné skolióze.

Skoliózou se označuje boční vychýlení páteře. Obvykle je toto vybočení spojeno s velikými bolestmi. A protože vybočení páteře může být při skolióze extrémní, je dokonce možné, že takovéto nefyziologické vybočení může vést až k utlačení a následnému poškození vnitřních orgánů, které pro svoji normální funkci nemají prostě dostatek prostoru.

Dornova metoda a pomoc při skolióze

Dobrou zprávou je, že skoliózu pomocí aplikace Dornovy metody lze buďto napravit nebo alespoň uvést do klidového, nebolestivého stavu. Jedinou podmínkou takovéhoto výsledku je odpovědný a proaktivní přístup klienta a samozřejmě trpělivost a vytrvalost. Samotný autor Dornovy metody, Dieter Dorn, uvádí – cituji: „Všeobecně se skolióza považuje za nevyléčitelnou, což je pravda do té míry, že nikdo vám opravdu skoliózu nevyléčí, pokud to neuděláte sami. Velkou trpělivostí a vytrvalostí můžete dosáhnout opětovného narovnání své páteře.“ – Dieter Dorn a Gerda Flemming, Léčení dornovou metodou, Poznání 2005.

Ještě jednou uvedu důležitý aspekt léčení skoliózy, kterým je zodpovědný, odhodlaný a hlavně pravidelný přístup klienta k vlastní léčbě a provádění nápravných a fixačních cviků po absolvování terapeutického sezení u svého odborníka na Dornovu metodu.

Náprava skoliózy je časově náročnou záležitostí. Obvykle trvá v řádu mnoha týdnů (6 -8), ale pokud je skolióza extrémní, její náprava může zabrat klidně i dva roky. Výsledek samozřejmě stojí za to, ale klient si musí sám položit otázku, jestli má dost odhodlání a trpělivosti k tomu, aby takovou výzvu, vedoucí ke svému zdraví, dokázal přijmout.

Cestou k nápravě skoliózy je kombinace terapeutických sezení, při kterých je napravena část páteře o délce přibližně jedné lidské dlaně a následujících 3 týdenních fází, během kterých klient sám provádí každodenní fixační cvičení, minimálně 3 x denně po dobu cca 10 minut. Fixační cvičení a jejich pravidelnost jsou NEZBYTNÉ k dosažení kýženého cíle, tedy rovné páteře. Pokud klient samostatně nedokáže nalézt čas, chuť a prostor k provádění fixačních cviků, pak je naprosto zbytečné se o nápravu skoliózy vůbec pokoušet.

Pakliže skoliózou trpíte, víte jak dokáže být omezující. Dornova metoda, a s ní ruku v ruce i já sám, vám nabízí řešení, jak se tohoto nepřirozeného pokřivení páteře zbavit. Zodpovědnost za svoje zdraví má každý ve svých rukou. Rád vám ve vaší cestě ke zdravému pohybu a příjemnému žití ve vašem těle budu nápomocný. Navštivte mne v Masáže Kuřim a společnými silami Vás navrátíme k životu bez bolestí.

Petr Blatný

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.