Je ošetření Dornovou metodou bolestivé?

Je ošetření Dornovou metodou bolestivé? Tohle je pravděpodobně jedna z nejčastějších nevyřčených otázek, kterou si klienti podstupující Dornovu terapii pokládají.

Už na začátku tohoto článku chci na tuto otázku dát jednoznačnou odpověď.

Terapie a samotné ošetření Dornovou metodou nebolí a bolet ze své podstaty ani nemá. Pokud máte z průběhu absolvování terapie Dornovou metodou jinou zkušenost, pak je rozhodně něco špatně. Pojďme si vysvětlit, proč jsou korektně provedené ošetření a terapie Dornovou metodou nebolestivé.

Principy Dornovy metody

Principem Dornovy terapeutické metody je neinvazivní a velmi šetrná recentrace kloubních spojení, úprava a nastavení fyziologicky správných vymezení kloubních štěrbin, korekce a ukotvení fyziologických postavení kostí, nastavení normotonického napětí dotčených svalových struktur a zpětné navození fyziologicky normální statiky opěrného a svalového aparátu. Všechny tyto aspekty terapie a ošetření Dornovou metodou se dosahují pomocí jemných manipulací s kloubními spojeními, kostmi, úpony, šlachami, vazy a souvisejícími svalovými řetězci. Principem této jemné manipulace je využití motoriky lidského těla, kdy se ošetřovaný aktivně svalově či posturálně zapojuje do průběhu ošetření a terapeut využívá dynamického pohybu ošetřovaných struktur k jejich nenásilnému nastavení, vymezení nebo recentrování do původní, tedy fyziologické normy.

Terapeut Dornovy metody během ošetření vyvíjí jen takový tlak (na skloubení, kost, sval nebo vaz), který je nezbytně nutný k dosažení kýženého cíle – fyziologického nastavení ošetřovaného segmentu. Excesivní působení síly je spíše kontraproduktivní.

Existují omezené případy, kdy je nevyhnutelné při provádění terapie Dornovou metodou krátkodobě způsobit pocit nepohodlí, výjimečně i krátkodobou bolest. Nicméně, v tomto případě dobrý terapeut o této skutečnosti informuje klienta dopředu a při výskytu bolesti okamžitě přeruší terapii a upraví její další průběh.

A jak vlastně probíhá rekonvalescenční doba do absolvování terapie Dornovou metodou? Je tohle období bolestivé?

Všeobecně platným pravidlem je, že čím větší byla původní disproporce mezi délkou pravé a levé dolní končetiny, případně čím větší bylo vyosení páteřních obratlů z centrální roviny těla, tím intenzivněji jsou prožívány dny po absolvování ošetření Dornovou metodou. Ošetřovaní nejintenzivněji vnímají prvních 48 hodin po terapii, a to hlavně z důvodu razantní změny pohybových a posturálních algoritmů. Tedy změny programů, kterými mozek ovládá pohyb a postoj těla.

Změna pohybových a posturálních algoritmů s sebou nese přebudování pohybových map kloubů, svalstva a vazů. Intenzivně se zapojují jiné než dříve běžné svalové skupiny, včetně daleko intenzivnějšího zapojení stabilizačních svalů. Tohle vše dohromady přináší pocit intenzivní svalové únavy, která je typická právě pro prvních 48 hodin po ošetření.

Další zátěží, která se v těchto 48 hodinách dostaví je zpracovávání a vylučování toxinů a metabolitů, uvolněných během terapie Dornovou metodou ze svalů, kloubů, podkoží a mnohých dalších tkání.

Všeobecně však lze říci, že období po absolvování terapie Dornovou metodou je v naprosté většině případů nebolestivé. Pokud vás téma terapie Dornovou metodou zajímá a máte nějaké otázky, neváhejte mne kontaktovat, rád vám na vaše dotazy odpovím.

Masáže Kuřim – Petr Blatný

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.