Endoprotéza a ošetření Dornovou metodou

Endoprotéza a ošetření Dornovou metodou z pohledu terapeuta Dornovy metody

Endoprotéza, tedy náhrada nefunkčního kloubu kloubem umělým, je nejčastěji spojována s výměnou nefunkčního kyčelního kloubu. Ale existují kloubní náhrady i dalších kloubních spojení, nejčastěji kolenních, ramenních a loketních. Kloubní náhrady pak mohou být částečné nebo totální (kompletní výměna všech kloubních ploch).

Pakliže patříte k těm, kteří mají endoproteticky nahrazený kloub, neznamená to, že nemůžete ošetření Dornovou metodou absolvovat. Naopak, můžete využít všech výhod recentrace kloubních spojení, přinášejících úlevu od pohybových obtíží a bolestí pohybového aparátu.

Základním předpokladem je, že o instalované endoprotéze budete před ošetřením Dornovou metodou informovat svého terapeuta. Terapeut poté přizpůsobí používané recentrační hmaty tak, aby bylo s klouby manipulováno převážně jen v předo-zadní (sagitální) rovině a omezí se, případně zcela vyloučí manipulace laterální (směrem od středu těla) a mediální (směrem ke středu těla).

Účinnost terapie Dornovou metodou u endoprotetických kloubů

Terapie Dornovou metodou u endoprotetických kloubů je stejně účinná jako u kloubních spojení fyziologických. Pokud byla instalace endoprotézy provedena bezchybně, pak i délka obou  končetin, po nastavení kloubních vymezení Dornovou metodou, bude identická. Identická délka, zejména dolních končetin, je zcela zásadní pro proces odstranění akutních i chronických bolestí, stejně jako kloubních a posturálních dysfunkcí pohybového aparátu.

Pokud tedy kloubní náhradu máte a pociťujete diskomfort nebo bolesti pohybového aparátu, pak i Vám terapie Dornovou metodou zůstává otevřena a nabízí se jako jedna z možných cest k plnohodnotnému životu bez bolestí a omezení.

Na Vaše případné dotazy k problematice tohoto článku rád odpovím na emailové adrese uvedené v kontaktních informacích webu www.petrblatny.cz.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.