Dornova metoda pro děti

Dornova metoda pro děti je ve světě, zejména pak v kolébce Dornovy metody – Německu, hojně využívaným terapeutickým nástrojem, umožňujícím řešení dysfunkcí kloubů a s nimi spojených svalových řetězců a jimi reflexně vyvolaných problémů ve vnitřních orgánech těla.

Je zajímavé, že Dornovu metodu pro děti je možné aplikovat a využít při ošetřování dětí jakéhokoliv věku, tedy i u kojenců a batolat

Ošetření kojenců, batolat a dětí dalších věkových skupin je možné proto, že Dornova metoda je dětmi velmi dobře snášena pro svoji šetrnost, jemnost a neinvazivní povahu. Veškeré manipulace s dysfunkčními skloubeními jsou na dětech, zejména pak těch nejmenších, prováděny zcela minimálním tlakem a za přímé asistence rodičů, kteří jsou po celou dobu ošetření s dítětem v kontaktu.

Správná poporodní poloha kloubů u dětí umožňuje správný vývoj posturálních a pohybových návyků

Děti přicházejí na svět s ne zcela vyvinutými klouby. Jejich správná poporodní poloha je zcela zásadní pro zdravý a plně funkční následný vývoj správných kloubních spojení a posturálních návyků, včetně fyziologicky funkčních pohybových stereotypů.

Kloubní dysfunkce, a s nimi spojené dysfunkce navazujících svalových struktur, vznikají již během porodu. Porod, který trvá příliš dlouho nebo je naopak překotný, vystavuje horní cervikální oblast (zejména pak kranio-cervikální přechod – přechod mezi lebkou a krční páteří) dítěte velmi intenzivnímu a extrémnímu namáhání, a to jak extrémním záklonem, tak extrémním předklonem a s nimi spojenou rotací krční páteře. Navíc, v průběhu těchto extrémních poloh hlavy a krční páteře na dítě působí i silné kontrakce porodních cest, což ještě zvětšuje kloubní a svalovou zátěž. Pakliže je během porodu použito porodních kleští či porodního zvonu, zvyšuje se tím aplikovaná tažná síla a opět se ještě více zatěžuje skloubení krční páteře.

Kojenecký organismus je pro zvládnutí porodu dobře vybaven. I přes to však velmi často dochází k excentrickému vybočení cervikálních (krčních) obratlů, nefyziologickému posunu kranio-cervikálního skloubení (skloubení hlavy a krku), dále pak k nefyziologickému postavení akromioklavikulárního kloubu (articulatio acromioclavicularis) a sternoklavikulárního kloubu (articulatio sternoclacicularis) – oba uvedené klouby spojují klíční kost (clavicula) s nadpažkem lopatky (acromion) a hrudní kostí (sternum).

Dysfunkční či nefyziologicky postavené kloubní spojení se mohou samozřejmě týkat jakéhokoliv kloubního spojení. Předešlý odstavec uváděl jen ty u dětí nejčastěji přítomné eventuality.

K nefyziologickému a dysfunkčnímu postavení dětských kloubů však také může dojít i úrazem, pádem, případně zejména u kojenců, i každodenním běžným neopatrným zacházením s dítětem (například taháním za jednu dolní končetinu při přebalování – zdvihání dítěte za jednu nohu při vyjímání či instalaci pleny).

Ať už k dysfunkčnímu postavení kloubních spojení došlo jakkoliv, je vhodné jej co nejdříve korigovat, aby nedošlo k rozvoji chronické dysfunkcionality kloubních spojení a aby byl umožněn normální vývoj posturálních a pohybových návyků.

Pravděpodobně vás napadá otázka, kdy jako rodiče můžete u dítěte laicky pozorovat případné projevy kloubních dysfunkcí

Z laického hlediska lze pozorovat (zejména u kojenců, batolat a malých dětí) :

 • nápadné favorizování jen jedné strany těla – dítě otáčí hlavu jen na jednu stranu a v případě snahy otočení na druhou projevuje nespokojenost nebo bolest
 • dítě se přetáčí na břicho jen přes jeden bok a přes druhý vždy s projevem nespokojenosti nebo bolesti
 • rozdílnou motorickou schopnost nebo pohybový rozsah mezi pravou a levou horní končetinou (možná dysfunkce ramenního, loketního, zápěstního skloubení)
 • rozdílnou motorickou schopnost nebo pohybový rozsah mezi pravou a levou dolní končetinou (možná dysfunkce kyčelního, kolenního a horního nebo dolního hlezenního skloubení).
 • nápadná apatičnost nebo naopak extrémní nespokojenost, plačtivost a kvalita příjmu potravy.
 • asymetrie trupu a asymetrie postavení nohou a rukou vůči horizontální rovině těla (v případě dysfunkčních postavení obratlů páteře, sakrálních obratlů a sakroiliakálního skloubení)
 • nápadná asymetrie mezi tonem (svalovým napětím) pravé a levé části svalstva těla (z pohledu sagitální roviny).
 • zřetelné zpoždění pohybového vývoje
 • naprosto nefyziologické pohybové vzorce

U starších dětí se k předchozím projevům ještě mohou přidat následující:

 • výrazně asymetrická postura – např. jedno rameno výrazně výše nežli druhé, přílišné shrbení, výrazné předsunutí hlavy, apod.
 • nestejná délka dolních končetin – tu lze buďto pozorovat vizuálně, nebo na ni upozorňuje běžný klidový postoj, kdy dítě favorizuje jednu nohu (na té stojí) a druhou má často pokrčenou v koleni nebo ukročenou bokem
 • nestejnorodé sešlapání obuvi – pakliže jsou podrážky bot nestejnorodě sešlapány, pak může jít o indikaci nefyziologického postavení dolních končetin
 • dítě si stěžuje, že vykonávání některých pohybů je výrazně omezující, nepohodlné nebo až bolestivé
 • náhlý a ničím zjevným zapříčiněný ústup zájmu o dříve vyhledávanou pohybovou činnost – dítě ji nechce vykonávat, protože je pro něj pohyb kvůli dysfunkčnímu skloubení nepříjemný
 • celá další škála projevů, hovořících o pohybovém a posturálním dyskomfortu dítěte

Jak postupovat když některé z uvedených symptomů u svého dítěte pozorujete?

Terapie Dornovou metodou je jedním z nejšetrnějších ošetření kloubních dysfunkcí u dětí

Zásadní radou (zejména novopečeným prvorodičům) je nepanikařit. V případě že vaše dítě prokazuje známky dysfukcionality kloubních spojení, můžete se obrátit na terapeuta Dornovy metody. Ten na základě testů určí, zda je terapie Dornovou metodou indikovaná (vhodná aplikovat) a navrhne vám terapeutický postup a v případě starších dětí (2 až 4 roky věku a více) děti naučí i fixační cvičení, která jsou zásadním doprovodným prvkem terapie Dornovou metodou.

Dále platí pravidlo, že když je kloubní spojení dysfunkční, lze jej ošetřit tehdy, když je dítětem běžně zatěžováno a používáno. Do lidštiny přeložené tohle pravidlo znamená, že když dítě například chodí a je při vyšetření zjištěna nestejná délka končetin, tak lze na kyčelní, kolenní a hlezenní klouby působit pomocí terapie Dornovou metodou, neboť její aplikace je daleko šetrnější, nežli samotné dysfunkční používání kloubních spojení.

Kontraindikace aplikace terapie Dornovou metodou

I když je terapie Dornovou metodou velmi šetrným způsobem ošetření kloubních dysfunkcí, přesto existují i její kontraindikace (stavy vylučující ošetření Dornovou metodou). Mezi ty patří akutní zlomeniny kostí, akutní záněty, akutní horečnatá onemocnění a infekční onemocnění, psychické a psychiatrické onemocnění (tady lze terapii Dornovou metodou aplikovat jen se souhlasem ošetřujícího lékaře), hemofilie a všechny další stavy, které pro svoji intenzitu nebo nejasný původ vyžadují odborné lékařské vyšetření.

Děti, stejně jako dospělí, mají s růstem a běžným používáním svého těla velikou spoustu práce. Je naprosto běžné, že tělo občas pro svůj bezvadný chod potřebuje malou nebo větší pomoc zvenčí, aby mohlo následně dále a kvalitně sloužit. Možností, jak svému tělu pomoci je veliká spousta a je jen na vás, kterou si zvolíte a která vám bude vyhovovat.

V případě jakýchkoliv dotazů na problematiku terapie Dornovou metodou u dětí mne neváhejte kontaktovat.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.