Bolest v oblasti šíje – příčiny, které si neuvědomujeme

Bolest v oblasti šíje – příčiny, které si neuvědomujeme, je shrnutím těch nejčastějších posturálních a pohybových zlozvyků, které většina z nás denně aplikuje, aniž bychom s uvědomovali, kolik bolestí nám mohou přinést.

Opěrná konstrukce krku – ojedinělé krční obratle

Krk je z pohledu své konstrukce opravdu velmi sofistikovaným bio-mechanickým zařízením. Jeho základním opěrným prvkem je sedm cervikálních (krčních) obratlů, z nichž první dva, tedy C1 – atlas a C2 – čepovec, jsou vysoce specifické a specializované obratle, které se nikde jinde v těle již nevyskytují. Právě díky těmto dvěma obratlům je cervikální páteř schopna značného rozsahu pohybů – rotací, laterálních flexí (úklon), dorzální extenze (záklon), ventrální flexe (předklon) a samozřejmě kombinací všech předchozích pohybů.

Svalová stavba krku – co vlastně krkem pohybuje?

K tomu, aby krk mohl vykonávat uvedené pohyby, potřebuje svalstvo. Svalový pohyb krku zprostředkovává především celá řada krčních svalů, ale z části i svaly zádové. Všechny svaly podílející se na pohybech krku mají jedno společné. Kromě samotného zprostředkování pohybu krkem, vždy a během každého pohybu či fixního postoje, nesou celou váhu hlavy, jejíž hmotnost v hrubém průměru činí přibližně 4 kg. Tato nezanedbatelná zátěž má značný vliv při vzniku bolestí šíjového svalstva, zejména pokud máme dysfunkční posturální algoritmus držení hlavy.

Co jsou nejčastější opomíjené příčiny bolesti v oblasti šíje?

Setrvání hlavy a krku v identické poloze v dlouhém časovém úseku. Známe to všichni. Soustředíme se na práci, strnule a nehnutě koukáme do obrazovky počítače nebo se se skloněnou hlavou vytrvale soustředíme na nějaký složitý manuální úkon na stole, případně malujeme strop a máme zakloněnou hlavu po opravdu dlouhý čas. Ve všech těchto případech dojde k akutnímu přetížení krčních svalů a následně k omezení jejich funkčnosti a vytvoření mikrokřečí – spoušťových bodů. Spoušťové body jsou nejen bolestivé, ale zároveň vymezují místa, kde došlo k výraznému oslabení zásobování svalu kyslíkem, živinami a kde probíhá značné hromadění odpadních látek.

Nesprávné dýchání. Správný nádechový pohyb má vždy začínat v oblasti břicha. Nejprve se tedy hluboce nadechneme do břicha a až následně zapojíme nádech do hrudníku. Tento způsob dýchání však není běžný. Naprostá většina populace dýchá pouze mělce a většinou jen do oblasti hrudníku. Mělkým dýcháním do oblasti hrudníku je do nádechového algoritmu intenzivně zapojováno i krční svalstvo. A protože není primárně na tuto činnost stavěno, snadno dochází k jeho přetížení a následné bolesti.

Dysfunkční postavení hlavy při práci na PC. Při dlouhodobé práci na počítači dochází nejčastěji ke dvěma chybám v posturálním algoritmu hlavy. Hlava je buďto předsunuta příliš dopředu, což je často doprovázeno i nahrbenými zády, nebo je hlava dlouhodobě vytočena do strany, pakliže je monitor postaven mimo centrální rovinu těla. Ve všech zmíněných případech opět dochází k dlouhodobému přetížení krčního svalstva, které vede ke vzniku značně bolestivých spoušťových bodů.

Nesprávné cvičení nebo nadměrné protahování krčního svalstva. Pokud dojde ať už k cílenému nebo nechtěnému přílišnému zatížení krčního svalstva jeho intenzivním posilováním nebo nadměrným strečinkem, velmi často dojde ke vzniku mnohočetných spoušťových bodů a k hypertonu dotčené svaloviny. Takto vzniklá bolest paří k velmi intenzivním a běžný způsob života značně omezujícím zážitkům. Nejčastěji dotčenými jsou sportovci.

Náhlé kinetické rázy na oblast krčního svalstva a hlavy. Tento způsob namožení krčního svalstva je v naprosté většině případů spojen s pádem nebo kolizí. Principem je nečekané prudké zaklonění anebo předklonění hlavy, kdy je prudce zapojena svalovina krku, zad a hrudníku, která svou prudkou kontrakcí brání vážnému poškození hlavy, krčních obratlů a míchy. Prudké kontrahování uvedených svalů, společně s kinetickým rázem a hmotností hlavy, může vyústit jak ve vytvoření spoušťových bodů, tak i ve vážnější poškození svaloviny (natržení či utržení svalu), obratlů a inervačních struktur. Pakliže dojde k absolvování tohoto typu úrazu, velmi důrazně doporučuji urychlenou návštěvu lékaře a podstoupení odborného vyšetření, které vyloučí možný vznik závažného poranění.

Mechanismů vzniku bolestí v oblasti šíje je opravdu veliké množství a k jejich úplnému výčtu by možná nepostačila ani kniha. V každém případě je dobré zdůraznit, že je vhodné bolestem v oblasti šíje věnovat včasnou pozornost, neboť nás často upozorňují na stav pohybového a opěrného aparátu, který je potřeba řešit.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.