Bolest přední a boční strany lýtka

Bolest přední a boční strany lýtka patří mezi nepříjemné zážitky, které často obtěžují jak sportovce, tak běžnou populaci. V naprosté většině případů se jedná o přetížení svalových skupin přední (anteriorní/ventrální) a boční/vnější (laterální) strany lýtka.

Lokalizace bolesti – svaly přední a boční skupiny lýtkového svalstva

Pokud budeme více konkrétní, většinou se jedná o přetížení předního holenního svalu (m. tibialis anterior), dlouhého natahovače prstců (m. extensor digitorum longus) a obou lýtkových svalů (m. fibularis longus et brevis).

Charakteristika bolesti a kdy se objevuje

Bolest svalového původu shora uvedených svalových skupin lýtka se vyznačuje tupou, vytrvalou, postupně se stupňující intenzitou bolesti, která se často objevuje nebo roste na intenzitě jak při aktivním používání dolních končetin, tedy zejména při chůzi a běhu, tak při klidovém stavu, kdy jsou dolní končetiny dlouhodobě pokrčeny v kolenou za současné aktivity chodidla – střídavá dorzální a plantární flexe – typický pohyb a postura chodila při aktivním řízení vozidla (práce s plynem, spojkou a brzdou). Bolest může být do té míry intenzivní, že až znepříjemňuje nebo omezuje/znemožňuje dlouhodobou chůzi/běh. Někdy se tato bolest může „materializovat“ až v úrovni vnějšího postranního kolenního vazu (ligamentum collaterale fibulare).

Co způsobuje svalovou bolest lýtka?

Všechny uvedené svalové skupiny mohou být nadměrným zatížením, dysfunkční posturou, dysfunkčním pohybovým algoritmem, případně kombinací předchozích důvodů přetíženy, což vede ke vzniku bolestivých spoušťových bodů (TP – trigger pointů).

Velmi častým jevem je i utlačení nervu (n. fibularis profundus) zkráceným dlouhým natahovačem prstců a utlačení nervu (n. fibularis communis) zkráceným dlouhým lýtkovým svalem. V obou případech je utlačení nervů provedeno tlakem zkráceného svalu na nerv oproti lýtkové kosti (os fibula).

Jak ošetřit svalovou bolest lýtka?

Jakémukoliv ošetření musí předcházet důsledná a důkladná diagnostika. Pakliže byly detekovány a identifikovány spoušťové body, pak je k jejich odstranění vhodná kombinace mechanických technik – odstranění spoušťových bodů pomocí akupresury a následná důkladná masáž všech 3 skupin lýtkového svalstva, tedy přední, boční a zadní skupiny.

V případě útlaku inervačních drah lýtka, je vhodné ošetření doplnit i o aplikaci inhibičního tejpu, s napětím cca 50% a aplikací směrem od úponu k začátku konkrétního svalu.

Jak postupovat po absolvování ošetření?

Po aplikaci mechanických technik je vždy vhodné dodržet nejméně 2 dny klidovější režim, protože tělo zpracovává jak ze svalové tkáně uvolněné toxiny a metabolity, tak provádí regeneraci ošetřením narušené svalové tkáně. Vždy je vhodné tento regenerační proces podpořit vhodným a dostatečným pitným režimem. Během zmíněných 2 dnů nedoporučuji ani posilování, nadměrnou zátěž prací, sportem či dlouhodobou chůzí.

Existují nějaké zásadní kontraindikace tohoto ošetření?

Samozřejmě. Pokud trpíte jakýmikoliv formami krvácivosti, varixy dolních končetin, hemofilií, onkologickým onemocněním, či jiným ať už akutním nebo chronickým stavem ohrožujícím vaše zdraví, pak je použití mechanických technik k ošetření uvedených bolestí vždy kontraindikováno.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.