Bolest lopatek

Bolest lopatek, respektive svalstva přímo s lopatkami spojeného nebo probíhajícím v těsné blízkosti lopatek, případně pod nimi, velmi často dosahuje takové intenzity, že vede ke konzumaci analgetik, ve snaze se alespoň na chvíli zbavit urputné a trvalé bolesti.

Jenže po uplynutí doby účinnosti podaných analgetik se bolest lopatek opět ve stejné intenzitě a úpornosti navrací. Kdo tedy za tuto bolest může a jak se jí trvale zbavit?

Bolest mezi lopatkami může souviset s dalšími svalovými strukturami

Mezi svaly, které jsou častou příčinou bolesti mezi lopatkami, lopatek samotných, ale i ramen, paží a vnější hrany předloktí až do pátých prstů horních končetin, patří následující svalové struktury:

  • Musculus trapezius (kápový sval) – zejména jeho sestupná část (pars descendens)
  • Musculus levator scapulae (zdvihač lopatky)
  • Musculus supraspinatus (nadhřebenový sval)
  • Musculus infraspinatus (podhřebenový sval)
  • Musculus teres major (velký oblý sval)
  • Musculus teres minor (malý oblý sval)
  • Musculus deltoideus (deltový sval)
  • Musculus serratus anterior (přední pilovitý sval)
  • Musculus serratus posterior superior (horní zadní pilovitý sval)

Ve svalových strukturách vznikají spoušťové body, které jsou přímými původci bolestí

Všechny uvedené svaly se buďto přímo na lopatku upínají nebo alespoň vedou v její bezprostřední blízkosti. Zároveň mají všechny uvedené svaly ještě jedno společné. Velmi často se v nich vytváří spoušťové body (Trigger pointy), tedy jakési místně lokalizované „mikrokřeče“ svalových vláken, které jsou přímými původci bolesti lopatek.

Spoušťové body si vytváříme sami přetěžováním svalových struktur

Spoušťové body se vytvářejí v průběhu přetěžování svalových struktur, případně při jejich jednostranném a repetitivním zatěžování. Typickou cestou k vytváření spoušťových bodů je vykonávání naučených zautomatizovaných pohybových algoritmů v práci, při kancelářských činnostech nebo dokonce i při sportu.

Co se děje při vytvoření spoušťového bodu (Trigger pointu)

Při vytvoření spoušťového bodu dojde ke křečovitému stažení svalových vláken, sníží se jejich zásobování kyslíkem, živinami a nedochází ke správnému odvodu metabolitů a toxinů. Svalová vlákna se tak dostanou do stavu krizového řízení, během kterého neplní svoje běžné poslání. Výsledkem je vznik bolestivých míst, která svoji bolest mohou přenášet i do zdánlivě nesouvisejících částí lidského těla. Některé spoušťové body jsou natolik bolestivé, že vnímaná intenzita bolesti může dosahovat až ochromujících stavů.

Úleva od bolesti může být okamžitá pomocí masáže nebo akupresury

Naštěstí detekce, identifikace a následné odstranění spoušťových bodů patří mezi běžné terapeutické postupy mechanických technik jako jsou masáže nebo akupresura. Zkušený terapeut dokáže velmi rychle a účinně odstranit tyto bolestivé body pomocí aplikace přímého tlaku na spoušťové body, přičemž úleva od bolesti je téměř okamžitá.

Zajímavé je, že intenzita pociťovaných bolestí generovaných spoušťovými body je tak vysoká, že je často zaměňována za daleko závažnější zdravotní stavy.

Proto mou radou na závěr je doporučení nikdy neodkládat řešení intenzivních bolestivých stavů, protože jejich řešení je mnohdy přímé, jednoduché a na dosah vaší ruky.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.