Bolest krční páteře a šíjového svalstva

Bolest krční páteře a šíjového svalstva je v dnešní době snad už „povinností“ každého, kdo denně pracuje na PC (a samozřejmě se dotýká i mnohých dalších profesí). Asi nejklasičtější příčinou této bolesti je kombinace nevhodného postavení hlavy při práci na počítači a dlouhodobého setrvání v této nefyziologické poloze. Zmiňovaným nevhodným postavením hlavy je její předklonění a předsunutí, způsobené tím, že monitory našich PC jsou umístěny níže, než v úrovni našeho přímého pohledu vpřed. Zkrátka, na monitory se většinou díváme shora dolů.

Z pohledu maséra / terapeuta je bolest krční páteře a šíjového svalstva generována neustálým posturálním přetížením krčních obratlů, dále pak přetížením předního zdvihače hlavy (s krásným latinským názvem musculus sternocleidomastoideus J) způsobovaným nefyziologickým předsunutím hlavy směrem vpřed a samozřejmě i přetížením bočních a zadních zdvihačů a kývačů hlavy, zejména pak na přetížení supercitlivým zdvihačem lopatky (musculus levator scapulae).

Co tedy všechny tyto informace pro vás znamenají?

Bolest krční páteře a šíjového svalstva je řešitelná.

  1. Uvolnění zkrácených a přetížených svalových struktur šíje, v kombinaci s nápravou stranově vybočených obratlů je běžným postupem terapie Dornovou metodou a dalších masážních a terapeutických technik.
  2. S bolestí krční páteře a šíjového svalstva lze účinně bojovat a odstranit ji změnou posturálních stereotypů a úpravou ergonomických nastavení vašeho pracovního prostředí při užívání PC a monitoru.
  3. Dlouhodobý až trvalý ústup bolestí krční páteře a šíjového svalstva je spojený se zapojením se do pravidelného tělesného pohybu a cvičení, a to i během pracovního dne. Všeobecně doporučované pracovní mikropřestávky v délce do 3–5 minut každou hodinu skutečně fungují. Stačí během nich správně protáhnout šíjové svalstvo a vědomě opravit nevhodné postavení hlavy, šíje a zad.

Sečteno podtrženo, na bolest krční páteře a šíjového svalstva nejste sami. Tento všeobecně známý a značně rozšířený bolestivý fenomén je masérskou a terapeutickou praxí dobře zmapován a podchycen. Uvedená bolest je tedy velmi dobře léčitelná a odstranitelná, včetně možnosti jejího úplného ustoupení a vymizení. Úplný ústup a vymizení bolesti krční páteře a šíjového svalstva závisí zejména na vašem přístupu, odpovědnosti a chuti udělat maximum pro vaše zdraví.

Dnes se s vámi rozloučím svojí oblíbenou myšlenkou. Vaše zdraví je ve vašich rukou. Použijte je.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.