Bolavé rameno a odstranění svalových příčin bolestí

Bolavé rameno a odstranění svalových příčin bolestí, to je téma, kterému je věnován následující článek. Bolest ramene je jednou z nejčastěji vnímaných bolestí horní poloviny těla. Bolest ramene, ať už akutní, poúrazová či chronického charakteru, je velmi často způsobována přetížením svalstva lopatky a rotátorové manžety. Ze svalů upínajících se na lopatku jsou pak nejčastěji přetížením postiženy sval nadhřebenový (musculus supraspinatus), sval podhřebenový (musculusinfraspinatus), přední pilovitý sval (musculus serratus anterior), dále pak velký oblý sval (musculus teres major) a malý oblý sval (musculus teres minor).

Nadměrným zatížením svalů upínajících se na lopatku, se v nich vytváří spoušťové body

Všechny jmenované svaly mají jedno společné. Jejich nadměrným zatížením, které vzniká převážně nefyziologickými pohybovými a posturálními algoritmy, se v nich vytváří spoušťové body (trigger pointy). Jsou to vlastně prostorově poměrně malá ohraničení svaloviny, která jsou, na rozdíl o zbytku svalových vláken daného svalu, v křeči. Existence spoušťových bodů je dobře ověřitelná palpačním vyšetřením. Pakliže na místo, kde se spoušťový bod vyskytuje, zatlačíme bříškem prstu (nejčastěji palce), ihned je vnímán bolestivý vjem. Škála jeho vnímání může být od mírného pocitu nepohodlí až po intenzivní bolest, popisovanou jako „zabodnutí ostrého předmětu“.

Existující spoušťové body ve shora uvedených svalech velmi často manifestují svoji přítomnost bolestí ramene.

Tato bolest se v naprosté většině případů manifestuje jako bolest uvnitř ramenního skloubení, bolest po obvodu deltového svalu (musculus deltoideus), bolest v začátku pažního svalu (musculus brachialis) a často je vnímána i bolest po vnější (laterální) straně celé horní končetiny, dosahující až konečků jejich prstů. Při vyvinutí tlaku na uvedené spoušťové body může být rovněž vnímáno brnění v různých částech horní končetiny, zejména prstů.

Ošetření bolavého ramene je možné provést pomocí mechanických technik

Ošetření bolavého ramene, které je způsobeno výskytem spoušťových bodů, je možné provést pomocí mechanických technik, zejména pak pomocí akupresury – tedy působením adekvátního tlaku přímo na lokalizovaný spoušťový bod, kterým se docílí uvolnění křečovitě stažených svalových vláken a po uvolnění tlaku následně dojde k prokrvení, vyživení a okysličení ošetřené části svaloviny.

Po ošetření bolavého ramene dojde k úlevě od bolesti, je však důležité zjistit příčinu potíží

Nejdůležitější součástí takovéhoto ošetření je však zjištění primární příčiny vytváření spoušťových bodů v této sekci svalstva. Pakliže není zjištěna (a následně odstraněna) ona původní příčina vytvoření bolestivého stavu, je více než pravděpodobné, že po úspěšném ošetření spoušťových bodů dojde k úlevě od bolesti, jenže většinou jen na omezenou dobu s velkou pravděpodobností opětovného návratu identických bolestivých stavů.

Mezi primární příčiny vytváření spoušťových bodů v uvedených svalech patří jejich přetěžování v repetitivních pracovních činnostech (typickým příkladem je nadměrné používání klávesnice PC a její myši), dále pak nárazové přetížení horní poloviny zádového svalstva (rytí zahrady, kopání základů, atd.), jednorázové přetížení pomocí nezvyklých sportovních aktivit, dlouhodobé nezdravé posturální a pohybové algoritmy, nedostatečný pohyb, dlouhodobé upoutání na lůžko, a mnohé další příčiny.

Zcela zásadní se jeví i špatné nastavení statiky těla, kdy je z důvodu statické dysbalance mezi pravou a levou polovinou těla (ve smyslu mediální roviny) favorizována jedna ze stran, a ta je následně neúměrně přetěžována, zejména pak její kloubní spojení a k nim přiléhající svalové řetězce. Diagnostika statiky opěrného systému lidského těla je stěžejním prvkem Dornovy metody. Tato diagnostika je extrémně efektivní v odhalení dysbalancí a navíc je časově zcela nenáročná.

Bolavé rameno je nepříjemným zážitkem. Přítomnost bolesti nám vždy signalizuje, že něco není v pořádku, a že je potřeba se tímto stavem zabývat. Čím dříve začnete poslouchat varovné signály svého těla, tím dříve je možné bolest odstranit a vrátit se k normálnímu životu, tedy žití bez bolesti.

Petr Blatný – Masáže Kuřim


Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, terapeutické masáže, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Praktikuji Tradiční Čínskou Medicínu a Fytoterapii. Poskytuji Lokální Kryoterapii se zaměřením na odstraňování bolestí a řešení úrazových a poúrazových stavů. Aplikuji Kineziologický tejping. Provozuji poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.