Vědomý dotek

Vědomý dotek v praxi Masáže Kuřim – Petr Blatný. Toto zajímavé slovní spojení – vědomý dotek, je často spojováno s ezoterikou, mystičnem a někdy dokonce tajemnem. Já osobně v něm však vidím naprosto pragmatický a potřebný aspekt, který by měl být běžnou součástí každého ošetření klienta.

Co tedy vědomý dotek vlastně je? Osobně jej charakterizuji jako prvek a zároveň součást celostního (holistického) přístupu k diagnostice a přímému ošetření klienta. Nezbytným prvkem vědomého doteku je tedy fyzický dotek samotný. Dotek pomocí dlaní a prstů, ale zároveň i dotek na úrovni psychické, emocionální a energetické, tedy dotek skrze vědomí.

Pomocí vědomého doteku je možné vnímat aktuální stavy pokožky, svalové tkáně, funkcionalitu či dysfunkcionalitu kloubních spojení, vazivových struktur atd., ale zároveň je možné vnímat i emoční a energetické vzorce klienta, aktuální pro daný okamžik ošetření. Nedílnou součástí vědomého doteku je i věnování plné pozornosti ošetřovanému, jeho verbálnímu i nonverbálnímu projevu, pohybovým a posturálním algoritmům a mnoha dalším aspektům přímé i nepřímé komunikace jeho těla, psychiky a energetického pole.

Velmi často je vědomý dotek spojován s výhradně energetickou formou léčení či léčitelství, jako je například Reiki. Jenže aspekt detekce, zhodnocení a vzájemného předávání energie je naprosto běžnou formou každodenní komunikace mezi lidmi. Každý člověk kolem sebe má energetické pole. To je reálným faktem lidské biologie. A naše energetická pole, vzorce a výkyvy energií nás vzájemně a neustále ovlivňují. V naprosté většině případů na podvědomé úrovni. Je to právě energetické pole jiného člověka, které při vzájemné komunikaci s naším energetickým polem nám umožňuje podprahově vnímat jeho naladění, úmysly, zdravotní stav a mnohé další informace.

Vědomý dotek není ničím novým. A už vůbec nepatří výhradně do sféry novodobé mystiky. Naopak. Osobně jsem naprosto přesvědčen, že vědomý dotek je jedním ze základních pilířů úspěchu všech, kteří jakýmkoliv způsobem ošetřují bližního svého. Vědomý dotek tak můžete najít nejen u masérů, léčitelů a ezoteriků, ale třeba i u řádových sester ošetřovatelek, u některých lékařů, kvalitních fyzioterapeutů nebo i u členů své rodiny, když o vás láskyplně pečují.

Vědomý dotek je o schopnosti vnímat druhého všemi smysly a o ochotě věnovat druhému svoji plnou a neroztříštěnou pozornost, empatii a energii. Vědomost doteku v úrovni léčení a léčitelství může spočívat i ve schopnosti neinvazivní regenerace energetického pole ošetřovaného. Tyto schopnosti však nejsou exaktně měřitelné.

Bohužel, holistický přístup k diagnostice a ošetřování skutečně není zcela běžný a vyžaduje spoustu energie, času a zkušeností. Osobně jsem však přesvědčen, že právě přístup formou vědomého doteku je tím správným, který si každý člověk zaslouží. Jakékoliv ošetření bez vědomého doteku nemůže být úplné.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.