Syndrom zmrzlého ramene – diagnostika

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Syndrom zmrzlého ramene je stav, při kterém dochází k silné až ochromující bolesti ramene, často spojené s omezenou nebo zcela znemožněnou hybností horní končetiny.

Bolest syndromu zmrzlého ramene je nejčastěji pociťována uvnitř kloubního spojení, na horní nebo zadní straně ramene, ale může být vnímána i na přední straně ramene, v oblasti paže a může dokonce dosahovat až k zápěstí.

Jedná se o bolest palčivou, vysoce intenzivní a často rapidně narůstající při pohybu v ramenním skloubení.

Syndrom zmrzlého ramene způsobuje dysfunkce, respektive přetížení několika svalů. Těmito svaly jsou podlopatkový sval (musculus subscapularis), nadhřebenový sval (musculus supraspinatus), podhřebenový sval (musculus infraspinatus), velký a malý oblý sval (musculus teres major et minor), vnitřní sval pažní (musculus coracobrachialis) a malý prsní sval (musculus pectoralis minor).

Nejpřímější způsob diagnostiky syndromu zmrzlého ramene, tedy faktické zjištění, zda jste syndromem zmrzlého ramene postiženi, je soubor jednoduchých testů mobility horní končetiny, které si nyní společně projdeme a prakticky předvedeme.

Vyšetřovanou horní končetinu nejprve nataženou předpažíme s dlaní směrem k zemi a provedeme vnější a následně vnitřní rotaci kolem podélné osy paže. Pokud při tomto pohybu pociťujeme bolest uvnitř ramene, na zadní straně ramene nebo pod lopatkou, je zkrácený podlopatkový sval.

Následně předpaženou a nataženou horní končetinu vzpažíme. Pokud při tomto pohybu pociťujeme bolest nebo je pohyb omezen či znemožněn, je zkrácený nadhřebenový a podhřebenový sval, sval podlopatkový a může být dotčen i malý a velký oblý sval.

Horní končetinu následně upažíme a ohneme v lokti tak, aby předloktí bylo kolmo vzhůru a vnitřní strana předloktí směřovala dopředu. Následně provedeme pomalou rotaci horní končetiny podél osy paže tak, že předloktí bude v konečné poloze směřovat kolmo dolů k zemi, horní stranou předloktí dopředu. Pokud při tomto pohybu dojde k ostré bolesti uvnitř ramenního skloubení nebo na přední a svrchní straně ramene, případně se objeví bolest v oblasti bicepsu, jedná se o zkrácený podlopatkový sval, malý prsní sval a vnitřní sval pažní.

Pokud jste během této diagnostiky pocítili výraznou, případně ochromující a další pohyb horní končetiny znemožňující bolest, je nanejvýš pravděpodobné, že máte syndrom zmrzlého ramene.

Ošetření dysfunkční svalových struktur, které syndrom zmrzlého ramene způsobují je možné. Vyžaduje ovšem zásah zkušeného maséra nebo fyzioterapeuta. Navíc, musíte se připravit i na skutečnost, že ošetření zejména podlopatkové svalu je poměrně bolestivé a že u akutních syndromů zmrzlého ramene je předpoklad, že bude nezbytné provést více než jedno ošetření, aby došlo ke kompletní úlevě od bolestí.

Dobrou zprávou je, že ihned po prvním ošetření dojde k zásadnímu zlepšení hybnosti ramene a k ústupu bolestí horní končetiny.

Syndrom zmrzlého ramene je nejčastěji vyvolán nadměrným zatěžováním horních končetin v oblasti mezi upažením a předpažením. Typicky se tedy týká všech činností, při kterých jsou horní končetiny dlouhodobě před člověkem. Sem patří například práce na klávesnici a s myší, řízení vozidla, práce v manuální pásové, montážní či kompletační výrobě, ale například i práce dentistů a všech dalších oborů, kdy jsou dlouhodobě a trvale paže před tělem.

Mějte se hezky a nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.