Proč trpíme bolestmi kolen a kyčlí

Proč trpíme bolestmi kolen a kyčlí. Na tuto otázku se zaměříme z pohledu Dornovy terapeutické metody.

Kolena a kyčle nebolí, pokud jsou rovnoměrně zatěžované a jejich pohyb probíhá v přirozených úhlech a vymezeních.

Rovnoměrným zatěžováním je myšleno zatížení každého párového kloubu, tedy obou kolen či kyčlí, stejnou mírou tělesné hmotnosti působící na každý jednotlivý kloub. Takovéto rovnoměrné zatěžování kolenních a kyčelních kloubů se děje pouze tehdy, když je stranově vyrovnaná statika těla. Představte si, že středem vašeho hrudníku a břicha prochází lanko, na jehož konci je olovnice. V případě, že je ideálně stranově vyrovnaná statika těla, pak toto lanko i samotná olovnice, po celé své délce až do úrovně kotníků, probíhá přesně středem vašeho těla.

V takto ideálním stavu, tedy při dokonale stranově vyrovnané statice těla, působí na obě kolena i obě kyčle stejná zátěžová síla nesené tělesné hmotnosti. Pokud by se člověk s dokonale stranově vyrovnanou statikou těla postavil každým chodidlem na jednu identickou (vedle sebe stojící) váhu, obě váhy by ukázaly zcela stejný tíhový údaj. Toto jednoduché měření pomocí dvou identických kalibrovaných vah je možné pro informativní zjištění stavu statiky vašeho těla použít i v domácím prostředí. Přesné měření svěřte do rukou zkušeného terapeuta.

Ideální a stranově vyrovnaná statika těla kolenům a kyčlím zároveň umožňuje hybnost v pro ně přirozených úhlech a vymezeních.

Přirozené úhly pohybu kolen a kyčlí zaručují jejich minimální opotřebování a dlouhodobý, fyziologicky normální stav. Přirozené vymezení kloubů zajišťuje správný vnitřní „pracovní“ prostor, ve kterém se jednotlivé části skloubení proti sobě vzájemně pohybují. Tento prostor se označuje jako kloubní štěrbina.

Když se zvětší nebo zmenší kloubní štěrbiny kolen či kyčlí, okamžitě dojde k vyosení stranově vyrovnané statiky těla.

Při zvětšení kloubní štěrbiny (kolene nebo kyčle) dojde k prodloužení dotčené dolní končetiny, což s sebou nese větší tíhové zatížení druhé, nyní kratší dolní končetiny. Zároveň se změní i úhly pohybu kolen a kyčlí, a to na obou dolních končetinách.

Při zmenšení kloubní štěrbiny (kolene nebo kyčle) dojde ke zkrácení dotčené dolní končetiny, což s sebou nese i větší tíhové zatížení této „zkrácené“ dolní končetiny. Naopak druhá, nyní „delší“ dolní končetina nese menší tíhové zatížení. Při zmenšení kloubní štěrbiny dochází navíc k zásadnímu a rapidnímu opotřebování kloubních ploch, které dříve či později vede k nezvratným degenerativním poškozením kloubů. Samozřejmě že souběžně rovněž dochází ke změně úhlů pohybu kolen a kyčlí na obou dolních končetinách.

Člověk s rozdílným vymezením kloubních štěrbin na dolních končetinách, pokud by podstoupil shora uvedené měření pomocí dvou identických kalibrovaných vah by zjistil, že při rozdílu délky mezi pravou a levou dolní končetinou v rozmezí 1–4 cm, váhy vykáží rozdíl tíhového zatížení cca 20 %. Kratší noha bude tedy o přibližně 1/5 nesené váhy těla více zatížena.

Vyosení stranově vyrovnané statiky těla a změna přirozených úhlů a vymezení kloubních spojení s sebou nese vznik akutních nebo chronických bolestí pohybového aparátu. Ať už se jedná o bolesti kloubů samotných nebo na ně navazujících svalových řetězců, nikdy nemůže dojít k trvalému ústupu těchto bolestí bez korekce vyosené stranové statiky těla a navrácení přirozených úhlů a vymezení dotčených kloubních spojení. Takovéto korekce lze účinně dosáhnout pomocí bezbolestné terapie Dornovou metodou.

Masáže Kuřim – Petr Blatný

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.