Poškození extenzoru prostředníku pravé horní končetiny

Poškození extenzoru prostředníku pravé horní končetiny a řešení jeho rychlého zhojení neinvazivní cestou je tématem mého dnešního článku.

Extenzor neboli natahovač (musculus extensor digitorum) prostředního prstu horní končetiny, je poměrně nepatrný sval, jehož primární funkcí je vůlí ovládané natažení daného prstu, a to v rozmezí z maximálního pokrčení (sevření v dlani) až po úplné maximální propnutí.

Pojďme se blíže podívat na konkrétní případ z mé odborné praxe.

Popis případu: Muž, 30–35 let, vynikající fyzická kondice, bez zásadních předcházejících zdravotních obtíží. Před mým ošetřením klient nebyl schopen plné extenze prostředníku pravé horní končetiny. Naopak, extenze tohoto prstu byla omezena do maximálního úhlu 45°. Celý prostředník byl nateklý, zejména v prostoru skloubení 2 a 3 článku prstu. Jakýkoliv pohyb prstu byl bolestivý. Kůže prstu byla napnutá, tmavě rudá až fialová. Po předchozím ošetřením v nemocnici byl prst umístěn do nasazovací dlahy, která neventilovala a byla, stejně jako prst, silně cítit. V nemocnici doporučena konzervativní léčba – cca 3 týdny aplikace dlahy bez jakéhokoliv namáhání prstu, v kombinaci s aplikací perorálních analgetik dle potřeby.

Geneze a diagnostika: Během prováděné diagnostiky jsem zjistil, že klient přichází po cca 3 týdnech od vzniku úrazu a od prvotního ošetření v nemocnici. Úraz nastal při tréninku kickboxu, kdy sparing partner neodhadl intenzitu prováděného nácviku kopu, a i přes ochranné prostředky klienta silně kopnul do prostředníku pravé horní končetiny.

Při pohmatovém vyšetření dotčeného prstu jsem zjistil mírnou dislokaci skloubení druhého a třetího článku prstu, kterému odpovídal i přetrvávající otok této oblasti. Pokožka prstu byla macerovaná potem uzavřeným v neprodyšné kovové násuvné dlaze. Klient nebyl schopen aktivní plné extenze prstu, nicméně asistovaná extenze (ta pomoci druhé horní končetiny) byla možná. Klient uváděl značnou bolestivost při manipulaci s prstem, která byla téměř identická, jako bolest při vzniku úrazu.

Ošetření: Jako první krok jsem zvolil vyčištění a dezinfekci celého prostředníku. K tomuto účelu jsem použil Incidin M Spray Extra. Následně jsem jemnou manipulací dle Dronovy terapeutické metody navrátil skloubení mezi 2 a 3 článkem prostředníku do normální, tedy fyziologické polohy. Hybnost prstu se okamžitě zlepšila a z části nastal i ústup bolesti.

Protože otok prstu byl stále poměrně značný, stejně jako jeho bolestivost, použil jsem aplikaci Lokální Kryoterapie, a to konkrétně -88 °C po dobu 3 minut. Po aplikaci Lokální Kryoterapie došlo k významnému ústupu otoku a bolestivosti ošetřovaného prstu.

Vzhledem k aktivnímu způsobu života klienta jsem navrhnul místo nefunkční dlahy použít speciální instalaci kinesiologických tejpů, kterou používám na zlomené, naštípnuté, vykloubené nebo pohmožděné prsty horních končetin. Klient na můj návrh přistoupil a instalaci tejpů jsme provedli.

Konkluze: Výsledkem cca 40minutového ošetření byl rapidní ústup bolesti a otoku poraněného prostředníku pravé horní končetiny. Klient byl poučen o způsobu zacházení s ošetřeným prstem. Klient byl dále poučen o nutnosti zopakování tohoto ošetření za 10 kalendářních dnů, což také učinil.

Konečným výsledkem celého ošetření bylo opětovné nabytí plné funkčnosti prostředníku pravé horní končetiny, jak ve flexi, tak v extenzi, doprovázené kompletním vymizením otoku a bolestivosti.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.