Mýty ve fyzioterapii

Mýty ve fyzioterapii jsou tématem mého dnešního článku. Mýty se dotýkají snad každého odvětví lidské činnosti. Nikde se však nevyskytuje tolik mýtů, jako v oblasti lidského zdraví a jeho léčení.

Je měsíc listopad roku 2019 a v několika posledních týdnech jsem se opakovaně setkal s jedním (alespoň dle mého názoru) úsměvným tvrzením.

Tvrzením, že k vyřešení dlouhodobých obtíží dysfunkčního pohybového aparátu, postačí pouze jedno jediné ošetření, které je stoprocentně úspěšné již napoprvé a navíc není zapotřebí jeho účinnost podpořit aktivním zapojením klienta do narovnání dysfunkčního stavu pohybového aparátu.

V mých očích je to opravdový a nefalšovaný mýtus. Bylo by opravdu nádherné, kdyby existoval.

Ať už vám kdokoliv slibuje zázračné uzdravení, doporučuji minimálně obezřetnost. V historii byl jen jeden zdokumentovaný léčitel, který zázračně uzdravoval chromé, slepým vracel zrak, němým hlas a dokonce navracel zemřelé zpět k životu. Jenže Ježíš byl skutečně výjimečný. A v současné době sám osobně veřejně neordinuje.

Netvrdím, že se zázraky již nedějí. Dokonce jsou i v dnešní době možná zázračná uzdravení. Nejsou však denní a garantovanou praxí jakéhokoliv léčitele, terapeuta, fyzioterapeuta, ba ani lékaře.

Fyzioterapie, tedy odborná činnost zaměřená na precizní diagnostiku, ošetření, léčbu a prevenci poruch a problémů pohybového aparátu má své zákonitosti.

Tou nejdůležitější zákonitostí jakékoliv terapie je pomocí kvalitně a odborně provedené diagnostiky nalézt skutečnou primární příčinu klientem pociťovaných problémů a obtíží pohybového aparátu. Protože i když dva různí lidé pociťují identické symptomy, neznaména to, že jejich zdroj leží v identické příčině. Kvalitní diagnostika bere v potaz nejen fyziologický stav těla, ale i emocionální a psychický stav klienta, jeho nonverbální komunikaci a mnohé další aspekty né vždy na první pohled dobře patrné.

Druhou a naprosto nepostradatelnou nutností dobře provedené terapie je aktivní vtažení a zapojení klienta do celého procesu jeho uzdravení. Sem patří celý soubor činností terapeuta, zejména však konkrétní a detailní vysvětlení aktuálního stavu a geneze vzniku pociťovaných problémů, detailní nastínění postupů vedoucích k jejich odstranění a samotné, a hlavně trvalé zapojení klienta do procesu uzdravení pomocí fixačních, rehabilitačních a revitalizačních cvičení.

Třetí a zcela zásadní zákonitostí úspěšné terapie pohybového aparátu s dlouhodobými pozitivními výsledky, je nezbytnost vybavit uzdraveného klienta skutečně funkčními profylaktickými cviky, pomocí kterých si svépomocí dokáže udržet pozitivní výsledky fyzioterapeutického ošetření po skutečně dlouhou dobu.

Nicméně žádná, jakkoliv dokonalá a perfektně provedená terapie, nemá nekonečně trvalé a navěky pozitivní účinky. Člověk je dynamický tvor a v průběhu svého žití se lidem každodenně dějí nové situace, které zkrátka stav pohybového aparátu ovlivňují jak pozitivně, tak negativně. Žádná, opakuji žádná terapie, nikomu nemůže zaručit trvalý perfektní stav pohybového aparátu. Kdokoliv počítá s opakem, asi bude zklamán :-).

Rád bych každému čtenáři na závěr poskytnul jednu malou radu. Pokud aktuálně řešíte obtíže pohybového aparátu, nezapomeňte, že vaše zdraví je ve vašich rukou. Proto se o svůj konkrétní problém skutečně zajímejte, zjistěte si o něm co nejvíce informací, vzdělávejte se v jeho problematice, ale hlavně, řešte svůj problém včas.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.