Masáže a terapeutické ošetření v době kojení

Masáže a terapeutické ošetření v době kojení jsou pro mnohé maminky tématem plným polopravd, dohadů a zbytečných obav.

Zázrak zrození dítěte je bezpochyb jedním z nejúžasnějších okamžiků života každé ženy. Žena se stává matkou a je se svým dítětem zcela a hluboce propojena. Rád bych zdůraznil slovo propojena. Dítě od své matky přijímá mléko, vnímá a přejímá její emoce, psychické rozpoložení, potřebuje cítit její teplo, doteky, vůni. Matka je pro své narozené dítě bohyní, kolem které se točí naprosto vše v životě dítěte a dítě své matce věnuje naprostou a trvalou pozornost, důvěru a lásku.

Ženské tělo, které bylo po 9 měsíců bezpečným přístavem novorozence, vynaložilo během těhotenství obrovskou námahu a prožilo zásadní zátěž. Proto je nezbytné, aby se nová maminka postarala nejen o své novorozené dítě, ale i sama o sebe. Protože pokud dobře prospívá matka, potom dobře prospívá i její dítě.

Je logické, že ženské tělo se po porodu postupně vrací do standardního nastavení. Dlouhodobě těhotenstvím zatížené bederní svalstvo, stejně jako svalstvo břišní, SI skloubení, postavení kyčelních skloubení a mnohé další kloubní spojení a svalové partie, jsou bolestivé.

Revitalizaci a normalizaci těchto kloubních spojení a svalových struktur mohou výrazně pomoci šetrné masážní techniky a neinvazivní terapeutická ošetření kloubních spojení.

Při každé masáži, stejně jako při každém terapeutickém ošetření, dochází k uvolňování matbolitů, toxinů a dalších látek, které ošetřované tělo následně v časovém okně až 48 hodin, vylučuje.

Dítě je se svou matkou naprosto a neustále propojeno. Jakékoliv látky, které matka přijme, metabolizuje či je jim vystavena, se logicky stanou součástí jejího krevního a lymfatického oběhu, a samozřejmě se vyskytnou i v jejím mléce a jeho prostřednictvím je jim vystaveno i dítě.

Každé dítě je zcela individuální bytost a tím pádem zcela individuálně reaguje i na látky obsažené v mateřském mléce. Je proto možné, že některé látky dítě bude snášet lépe, jiné hůře.

Je čistě na přístupu matky, jak k této problematice přistoupí. Za samozřejmé považuji naprosté vyloučení kofeinu, nikotinu, alkoholu a dalších podobných látek. Za naprosto zásadní rovněž považuji nutnost vyloučení ostrých koření, většího množství soli a nadužívání cukrů. Všechny tyto látky, stejně jako stres matky, její duševní nepohoda a nesoulad v partnerském soužití, jsou pro dítě mnohonásobně škodlivější, než jakékoliv odpadní látky vyloučené tělem během masáže.

Nadruhou stranu odpadní látky, které jsou během masáže či neinvazivních terapeutických ošetření dotčenými tělesnými strukturami těla matky vyloučeny, by neměly být pro kojené dítě nijak zásadním problémem. Pokud se chce ošetřovaná matka případným dopadům svého ošetření na kvalitu tvořeného mléka vyhnout, je možné pro své dítě předem připravit stravu na 24 až 48 hodin po ošetření, a tím pádem zcela eleminovat případné možné nepohodlí svého dítěte.

Rozhodnutí, zda podstoupit masáž či neinvazivní terapeutické ošetření, je zcela v rukou každé ženy. V případě, že si svým rozhodnutím nejste jistá, neváhejte se poradit se svojí lékařkou či s ošetřujícím léakřem svého dítěte.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.