Lokální Kryoterapie – jak funguje?

Lokální Kryoterpie – jak funguje? Princip funkčnosti této moderní terapeutické přístrojové metody je jednoduchý a zároveň vysoce sofistikovaný.

Tkáň, na kterou je cíleně lokální kryoterapií působeno, prochází postupně těmito stádii:

Stádium vazokonstrikce – během tohoto kroku dochází k chladem vyvolanému stažení cév a žil. Stejným způsobem reaguje i ošetřovaná svalová tkáň. Termoreceptory zaznamenávají působení extrémního chladu a informují o tom mozek. Tělo mobilizuje obranné mechanismy reagující na termický šok.

Stádium vazodilatace – ošetřovaná tkáň již není vystavena přímému působení chladu. Cévy i žíly se roztahují a umožňují tak rapidním zvýšením průtoku krve do ošetřované oblasti cílený přísun živin, kyslíku a odvod metabolitů, toxinů a dalších odpadních látek.

Stádium revitalizace – kryoterapeuticky ošetřená tkáň je mozkem cíleně preferována v zásobení živinami. Zásadním způsobem se v dané oblasti zvyšuje buněčný metabolismus – na buněčné úrovni se zvyšuje prostup kyslíku buněčnými membránami a rapidně vzrůstá tvorba buněčné energie. Endokrynní systém těla vylučuje endogenní morfin, který mimo jiné působí útlum bolesti.

Stádium regenerace – lokální kryoterapií ošetřená tkáň během několika málo minut po aplikaci chladu prodělá zásadní změny. Je velmi dobře prokrvená, vyplavuje značné množství toxinů, přijímá spoustu kyslíku a živin. Tělem akutně uvolněné endogenní opoidy tlumí pociťovanou bolest. Otoky tkání jsou chladem zásadně redukovány. Stejnou redukcí prochází i případné zánětlivé procesy. Významně je akcelerován proces hojení vazů, úponů, svalové tkáně, kostí i kloubních spojení. Doba rekonvalescence těchto tkání rapidně klesá. Navíc, účinky lokální kryoterapie se významným způsobem násobí s každou reaplikací. Nejlepších účinků je dosahováno při minimálně týdenní každodenní reaplikační kůře.

Lokální Kryoterapie je komplexně působící moderní terapeutická metoda. Škála možností jejího použití je opravdu široká. Navíc, její aplikace je nejen velmi příjemná, ale zároveň s sebou nese i okamžitý nástup pozitivních účinků, včetně okamžitě vnímatelného potlačení bolesti svalů, vazů, kostí a kloubních spojení.

Odborná praxe Masáže Kuřim – Petr Blatný je vsoučasné době jediným pracovištěm, která v regionu Kuřimsko a Tišnovsko touto technologií disponuje.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.