Dornova metoda – Petr Blatný

Dornova metoda – Petr Blatný. Terapií pomocí Dornovy metody se zabývám každý jeden pracovní den. Její aplikaci provádím klientům od dětského věku až po opravdu zrale dospělou klientelu přesahující věk 85 let. Pomocí terapie Dornovou metodou řeším neuvěřitelně širokou škálu problémů spojených s bolestmi nebo s omezeními pohybového aparátu – od klasických bolestí zad, krční páteře, kyčlí, kolen a ostatních skloubení, až po opravdu složité stavy spojené s desítky let trvajícími chronickými bolestmi, stavy dysfunkční statiky těla a se stavy vyžadujícími korekce nefyziologických pohybových a posturálních algoritmů.

To co mě na Dornově metodě vždy a znovu fascinuje je skutečně fenomenální šířka jejího použítí, která je zároveň provázena vysokou měrou úspěšnosti řešení daných problémů. U žádné jiné terapeutické metody jsem tuto kombinaci, tedy indikaci použití a úspěšnost ošetření, nikdy nezaznamenal.

Co mě ovšem na Dornově metodě přitahuje nejvíce je její schopnost terapeuta vést stále dále a rozvíjet se v její aplikaci. I přes to, že jsem tuto terapeutickou metodu aplikoval již v řádu tisíců ošetření, stále nacházím nové možnosti, kde Dornova metoda dokáže excelovat v oblastech, kde mne její indikace dříve ani nenapadala.

Tento stav vzájemné a stále širší symbiózy mezi mnou a Dornovou metodou přisuzuji hlavně tomu, že k ní nepřistupuji jako k rigidní a již neměnné terapeutické metodě. Naopak. V průběhu let aktivní aplikace Dornovy metody jsem tuto terapii ve svém pojetí rozšířil a modifikoval tak, aby její účinky byly ještě přínosnější.

Ve svém pojetí aplikace Dornovy metody vycházím ze čtyř, pro mne stěžejních pilířů její účinnosti. Těmito opěrnými sloupy jsou: Precizní diagnostika, Zásadní nepoužití excesivní síly při recentraci kloubních spojení, Přednostní ošetření měkkých tkání, pokud svým aktuálním stavem znemožňují nebo negativně ovlivňují účinné použití Dornovy metody a Naučení a doporučení fixačních cviků, které s minimem úsilí a vyloučením excesivního působení síly umožní mým klientům z terapie Dornovou metodou benefitovat po opravdu dlouhou dobu (v řádech měsíců až let).

To, že kvalitní diagnostika je základem úspěchu každé terapie, je nasnadě. To, co už tak běžné není, je mnou preferované zásadní nepoužití excesivní síly při recentraci kloubních spojení. To, co bych na tomto místě rád každému jednomu ze čtenářů předal, je informace, že Dornova metoda je neinvazivní, nebolestivá a že jakékoliv použití excesivní síly na kloubní spojení je nejenže nesmyslné, ale naopak učiní více škody než užitku. Osobně ve své praxi nepoužívám žádných prostředků (ručníků, úvazů atd.), které mohou narušit korektní repozici kloubních spojení užitím nadměrné síly, spojené s použitím nevhodných úhlů usazení kloubních spojení.

Ve své praxi výhradně praktikuji tradiční manuálně-mechanické pojetí Dornovy metody, vycházející z fyzio-motoriky kloubních spojení a přiléhajících svalových struktur. Toto tradiční pojetí Dornovy metody následně rozšiřuji o vlastní cestou vyvinuté ošetření těch svalových struktur, které často skrytě ovlivňují či znemožňují využití pozitivních účinků terapie Dornovou metodou.

Ošetřením pomocí Dornovy metody pro mé klienty cesta ke zdraví nekončí. Zcela naopak. Po absolvování terapie Dornovou metodou své klienty nejdříve naučím a pak formou aplikačních plánů doporučím speciální fixační cviky, které jsou pro dlouhodobou udržitelnost pozitivních dopadů terapie Dornovou metodou naprosto nezbytné. Mnou doporučované fixační cviky opět vychází z premisy, že excesivní použití síly je kontraproduktivní a že fixační cviky lze vykonávat kdekoliv, kdykoliv a bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů či doplňků.

V případě, že se chcete o Dornově metodě dozvědět více nebo ji chcete absolvovat, rád vás přivítám ve své odborné praxi Masáže Kuřim – Petr Blatný.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.