Dechové obtíže po COVID

V dnešním článku se budu zabývat dechovými obtížemi, kterými trpí velké množství klientů, kteří prodělali COVID s těžším průběhem, zejména s intenzivním kašlem.

V současné době se na mě obrací až nezvykle velké množství klientů, kteří hledají úlevu od dechových obtíží. Tyto dechové obtíže mají v naprosté většině případů identické symptomy: pocit sevřeného hrudníku, nemožnost plného nádechu, bolest na hrudní kosti, v prostoru mezi lopatkami a bolest pod lopatkami.

Společným jmenovatelem a spouštěčem těchto dechových obtíží bylo prodělání COVIDu, při kterém klienty trápil intenzivní kašel po dobu týdne až 14 dnů.

I po odeznění nemoci a následných negativních testech u klientů přetrvávají dechové obtíže. Mnozí pociťované bolesti a dechové obtíže vnímají natolik intenzivně, že hledají pomoc na pohotovostech či u praktických lékařů. Nicméně odborná lékařská vyšetření většinou konstatují dobrou a přiměřenou zdravotní kondici bez zjevných důvodů vzniku pociťovaných obtíží.

Z hlediska fyziologie svalů jsou však dechové obtíže po dlouhodobém intenzivním kašli nejen logické, ale i nevyhnutelné.

Při kašli dochází k intenzivnímu, skokovému až křečovitému stahování svalových vláken širokého zádového svalu, horního pilovitého zadního svalu, podlopatkového svalu, velkého a malého prsního svalu a samozřejmě i mezižeberního svalstva. A právě extrémní přetížení těchto jmenovaných svalových struktur je příčinou následných dechových obtíží, nemožnosti plného nádechu a intenzivních bolestí v prostoru lopatek a hrudní kosti.

Intenzivní a dlouhodobý kašel postupně přetíží a následně i zkrátí uvedené svalové partie. Vytvoří se v nich křeče, lokální mikro ischemické oblasti, nejsou odváděny metabolity, zkrátka svaly nemohou normálně fungovat a začnou intenzivně bolet.

Řešení dechových obtíží způsobených kašlem přetížených svalových struktur hrudníku lze poměrně jednoduše a okamžitě řešit. Za nejvhodnější metodu, kterou osobně používám, považuji odblokování zkrácených svalových struktur pomocí techniky odstraňování spoušťových bodů, a to v mezižeberních svalech 3 až 7 žebra a následné uvolnění velkého a malého prsního svalu, horního zadního pilovitého svalu a poněkud složitější ale nezbytné uvolnění podlopatkových svalů.

Úleva od pociťovaných dechových obtíží je okamžitá a trvalá. Celková délka ošetření trvá přibližně 45 minut, přičemž záleží na intenzitě přetížení dotčených svalových struktur.

V každém případě, dechové obtíže po prodělání COVIDu je možné řešit.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.