Bolesti zad

Téma bolestí zad patří zaslouženě mezi evergreeny v oblasti problémů s pohybovým aparátem. Pojďme se dnes společně podívat na jedno konkrétní a zcela zásadní řešení bolestí zad.

Ať už člověka bolí šíje, prostor mezi a pod lopatkami, bedra, hýždě, kostrč nebo kyčle, v naprosté většině případů se jedná o bolesti, jejichž existence má společného původce.

Tímto původcem je špatná neboli dysfunkční statika těla.

Co ale vlastně znamená slovní spojení dysfunkční statika těla?

Pro vysvětlení pojmu dysfunkční statika použijeme analogii z oboru stavebnictví. Jestliže chcete postavit dům, je absolutně nezbytné, aby dům měl pevné a rovné základy. Každý přece ví, jak dopadla například šikmá věž v Pise, která vinou nestabilních základů namísto své nepopiratelné krásy ohromuje turisty povážlivým stranovým náklonem, který dříve či později bude i příčinou kolapsu a kompletní zkázy tohoto architektonického skvostu.

Stejné principy, tedy nutnost pevných a rovných základů, platí i pro lidské tělo. Základem statiky lidského těla jsou obě dolní končetiny. Aby lidská statika fungovala správně je tedy nezbytné, aby obě dolní končetiny měly stejnou délku.

Tento, na první pohled banální předpoklad, tedy stejnou délku pravé i levé dolní končetiny, překvapivě nesplňuje přibližně 90% současné lidské populace. Faktem je, že přibližně 9 z 10 lidí má jednu nohu o 1 až 4 cm delší.

Rozdílná délka dolních končetin je v převážné většině případů získána špatnými pohybovými návyky a zlozvyky. Typickým příkladem pohybového zlozvyku je dávání si nohy přes nohu. Při tomto pohybu dochází ke zvětšování kloubní štěrbiny v kyčelním kloubu a tím zároveň dochází i k prodloužení celé dolní končetiny.

Rozdílní délka dolních končetin je tedy nejčastěji způsobena zvětšením přirozených mezer v kyčelních nebo kolenních kloubech.

Rozdílnou délkou dolních končetin se tělo stává vlastně živou šikmou věží v Pise. To se ovšem nelíbí mozku, který rozhodně nechce trávit svoji bdělou část denního cyklu nakloněný na jednu stranu.

Proto mozek zapojí do akce celou plejádu opravných mechanismů, kterými docílí toho, že hlava, i přes stále existující rozdílnou délku dolních končetin, bude postavená rovně.

Výsledkem těchto opravných mechanismů jsou nestejná svalová napětí identických svalových struktur na pravé a levé straně zad, obloukovité stranové prohnutí páteřních obratlů neboli skolióza, rotace obratlů, útlaky nervových drah, snížení průměru míšního kanálu a mnohé další stavy, které ve svém konečném důsledku vyvolávají široké spektrum bolestí zad.

Hlavní příčina bolestí zad, tedy rozdílná délka dolních končetin, je řešitelná. Vůdčí metodou, která rozdílnou délku dolních končetin umí nebolestivě, rychle, a hlavně dlouhodobě řešit, je terapie Dornovou metodou.

Tato metoda využívá fyziomotoriky lidského těla, tedy zapojení pohybů kloubů a svalů k tomu, aby účinně a trvale nastavila správné postavení velkých kloubů, čímž se docílí srovnání délky obou dolních končetin na stejnou hodnotu.

A to je to nejdůležitější a zároveň i nejzásadnější, co pro vyřešení akutních i chronických bolestí svých zad můžete udělat.

Mějte se hezky a nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.