Bolesti zad pod lupou – bedra část I.

Bolesti v bederní oblasti zad patří bezesporu mezi jedny z nejfrekventovanějších bolestí pohybového aparátu. Dnes se společně podíváme na sval, který bolesti beder často vyvolává. Jako bonus na konec článku umístním i video s názornou ukázkou protahovacího cviku, vhodného při bolestech spojených s jeho přetížením.

Bederní čtvercový sval (musculus quadratus lumborum)

Bederní čtvercový sval

Bederní čtvercový sval (dále jen BČS) dokáže působit opravdu zásadní bolesti bederní porce zad. A to i přes tu skutečnost, že se jedná o sval břišní, patřící do zadní skupiny břišních svalů.

Břišní svaly obecně zastávají významnou úlohu při fixaci páteře. BČS se konkrétně podílí na pohybech spojených s napřimováním páteře, bočních úklonech páteře a zdviháním kyčelních kostí směrem k hlavě. Zapojuje se i při zcela běžných činnostech jako je výdech při mluvení nebo při kašli.

BČS je bilaterální (oboustranný) sval, který začíná na 12. volném žebru a prvních čtyřech bederních obratlech (L1-L4) a upíná se na horní část lopaty kosti kyčelní (os coxae – crista iliaca). Jeho anatomické postavení jsem načrtnul do obrázku výše.

BČS patří mezi svaly, které jsou v běžném způsobu života velmi často přetěžovány. Jeho přetížení může být buďto jednostranné (nejčastěji způsobené nošením těžkých břemen na jedné straně – nošení tašek přes rameno, nošení dětí s oporou o vlastní bok atd.) nebo v horším případě oboustranné (nošení nebo zdvihání těžkých břemen obouruč v prostoru před tělem – od připažení do předpažení). V každém případě, přetížení BČS je vskutku bolestivé a intenzita jeho bolesti z přetížení může dosáhnout (a často také dosahuje) až úrovně, kdy je pro člověka imobilizující. Při imobilizující bolesti BČS člověk není schopen běžné chůze. Tato je možná jen s oporou berlí umístněných v podpaží, případně s asistencí jiné osoby. Bolest provázející běžné přetížení BČS je bodavá, intenzivní a zastaví člověka jak při pohybech spojených s bočním úklonem, záklonem vzad, tak při pohybech spojených s nádechem nebo prudkým výdechem.

Bolesti spojené s přetížením BČS je nutné dobře diagnostikovat, neboť jejich symptomatika je obdobná jako při výhřezu meziobratlových plotének v bederní etáži páteře. Při jakýchkoliv nejasnostech v původu pociťované bolesti je nezbytné absolvovat odborné lékařské vyšetření, které potvrdí nebo vyvrátí výhřez ploténky.

V případě, že jsou bolesti bederní části zad působeny přetížením BČS, je jejich řešení poměrně přímočaré. K uvolnění blokád BČS se používají jak mechanické techniky (masáž, akupresura, baňky), tak aplikace tejpů a vysoce účinná je především aplikace lokální kryoterapie přímo na postižený sval. Jako nejúčinnější se jeví kombinační aplikace všech třech zmíněných způsobů ošetření.

V lehkých případech přetížení BČS, případně jako doplňkovou metodu profylaxe, je možné použít i protahovací cvik, který je na videu níže.

Profylaxe – protahovací cvik na zkrácené bederní čtvercové svaly

Tento protahovací cvik doporučuji dělat jen v případech lehkého přetížení BČS, případně jako doplněk již absolvovaného terapeutického ošetření. Nejvhodnějším se jeví jeho aplikace 2 x denně, 2 až 4 opakování na každou stranu. Víc opakování může být kontraproduktivní.

V každém případě, pokud se nacházíte v akutní fázi bolestí spojených se zásadním přetížením BČS nebo pokud není jednoznačně vyloučena možnost akutního výhřezu ploténky, pak tento cvik NECVIČTE.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.