Bolesti krční páteře

Bolesti krční páteře jsou často spojeny s bolestmi hlavy, migrénou nebo omezením hybnosti hlavy v rotacích, předklonech, záklonech či stranových úklonech.

V naprosté většině případů, pokud se nejedná o traumatické úrazy, jsou uvedené bolesti působeny dvěma dysfunkčními stavy.

Prvním možným důvodem pociťovaných bolestí je přetížení svalových struktur náležejících k sekci krční páteře. Mezi nejčastěji přetěžované svaly patří zdvihače lopatek (levator scapulae), přední zdvihač hlavy (musculus sternocleidomastoideus) a sestupná část trapézového svalu (pars descendens musculus trapezius). Přetížením mohou být zasaženy i hluboké zádové svaly (musculi dorsi proprii), zejména spinotransverzální a transverzospinální systém ve svém průběhu v oblasti krčních (cervikálních) obratlů.

K přetížení uvedených svalových struktur dochází nejčastěji dlouhodobým setrváním v neergonomické poloze. Klasickým příkladem jsou dlouhé hodiny trávené sledováním monitoru počítače (či obrazovky mobilního telefonu) s předkloněnou či stranově rotovanou hlavou.

Druhým nejčastějším důvodem uvedených bolestí je dysfunkční postavení krčních obratlů (vertebrae cervicales). Posunuté krční obratle zásadním způsobem ovlivňují bolestivost a mobilitu krční páteře. Stranově či rotačně posunuté obratle lze poměrně snadno, neinvazivně a hlavně nebolestivě ustavit zpět do normální, tedy fyziologické polohy.

Pokud jsou krční obratle proti sobě posunuty v předo-zadním směru (vetrálně dorsální posun), potom je mechanické ustavení běžným způsobem nemožné nebo alespoň v mé praxi zásadně nedoporučené. Při tomto typu posunu obratlů je věc potřeba řešit s odborným lékařským neurologickým či ortopedickým pracovištěm.

Oba primární původce bolestí krční páteře, a s nimi spojené bolesti hlavy a přiléhajících svalových struktur, lze poměrně snadno a s vysokou mírou úspěšnosti řešit pomocí kombinace mechanického ošetření, aplikace tejpů, lokální kryoterapie, korekce dysfunkční statiky těla a zařazení preventivních mobilizačních, fixačních a protahovacích cviků.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.