Bolest SI – křížokyčelního kloubu

Bolest SI – křížokyčelního kloubu (articulatio sacroiliaca), patří mezi velmi často pociťované bolestivé stavy v oblasti spodní části beder a hýždí.

Bolestivost lidově označovaných “esíček”, se v naprosté většině projevuje úpornou jednostrannou (unilaterální), případně řídčeji i oboustrannou (bilaterální), bolestí v horní zadní části pánve, na rozhraní mezi křížovou (os sacrum) a kyčelní kostí (os ilium). Tato bolest může být dokonce tak výrazná, že je projektována až do oblasti stehna (nejčastěji z vnější boční strany nebo po zadní straně stehna).

Bolest samotná je generována především hyperspazmem (extrémním až křečovitém stažením) hýžďového svalstva, které svým extrémním stažením fixuje dysfunkční postavení SI skloubení, a tím mu zabraňuje v dalším rozvinutí nekorektního postavení a zhoršení stavu.

Křížokyčelní skloubení je velmi důležité z pohledu korektní posturální i pohybové statiky těla. Když je SI skloubení oboustranně správně nastavené, pak je i správné a plně funkční přenášení sil mezi horní a dolní polovinou těla, tedy sil vznikajících jak při pohybu, tak při statických postojích lidského těla.

Fyziologicky správné SI skloubení umožňuje přirozený postoj, ve kterém pravá i levá dolní končetina nese stejný podíl hmotnosti těla, není preferován stoj na jedné z dolních končetin a postavení obou chodidel vykazuje stoj v identické ose konečků prstů a patních kostí.

Dysfunkční postavení SI skloubení člověka nutí do úlevového postoje, ve kterém je preferován statický stoj formou předkročení jedné a zakročení druhé dolní končetiny.

Diagnostika dysfunkčního postavení SI skloubení je poměrně jednoduchá. Provádí se pomocí srovnání postavení SIPS (spina iliaca posterior superior – zadní horní trn kosti kyčelní) pravé a levé kosti kyčelní. V případě, že SIPS na pravé a levé straně vykazuje rozdíl postavení v předo/zadní ose, je SI skloubení postaveno dysfunkčně.

Korekce dysfunkčního postavení SI skloubení se provádí manuálním mechanickým ošetřením, vycházejícím z principu Dornovy terapeutické metody. Ošetření je nebolestivé, neinvazivní a jeho výsledky jsou okamžité.

Korekce dysfunkčně postaveného SI skloubení je natolik specifická, že ji doporučuji absolvovat pouze u zkušeného terapeuta.

Petr Blatný – Masáže Kuřim

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.