Bolest hlavy na spánkových kostech

Tento článek a video vytváříme na speciální přání naší YouTube komunity. Provedou vás krok za krokem postupem samoošetření, které významným způsobem pomáhá zbavení se úporných bolestí hlavy v oblasti spánkových kostí (latinsky os Temporale).

Toto samoošetření nemůže nahradit odbornou lékařskou pomoc, a pokud se pro jeho aplikaci rozhodnete, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí. V případě nejasností, pochyb či jakýchkoliv nestandardních vjemů v průběhu samoošetření, okamžitě přeruště jeho aplikaci a poraďte se se svým ošetřujícím lékařem o jeho vhodnosti pro vaši osobu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Bolesti hlavy v oblasti spánkových kostí jsou velmi často spojeny se zkrácením, přetížením a traumatizací tří svalů lebky. Konkrétně se jedná o žvýkač (m. masseter), přístřední křídlový sval (m. pterygoideus medialis) a boční křídlový sval (m. pterygoideus lateralis).

Ke zkrácení těchto svalů a následnému vytvoření silně bolestivých spoušťových bodů vyzařujících bolesti do oblasti obou spánků, nad oči a do horní čelisti, dochází jak z důvodu dlouhodobého stresu, tak při časném žvýkání nebo dokonce při extrémních nucených rozevřeních spodní a dolní čelisti, ke kterým dochází například při zákrocích u zubaře.

Největší kumulace výrazně bolestivých spoušťových bodů je v těsné blízkosti čelistního kloubu (latinsky articulatio temporomandibularis). Jejich ošetření je poměrně snadné.

Pro co nejjednodušší nalezení správného místa ošetření doporučuji samoošetření provádět před zrcadlem. Lokaci čelistního kloubu zjistíte nejsnáze tak, že si položíte bříška natažených prstů horní končetiny tak, aby se špičky prstů téměř dotýkaly ucha a zbytek dlaně byl volně položený na vaší tváři. Při takto umístněné dlani několikrát opakovaně rozevřete a zavřete ústa. Pod posledními články vašich prstů pak jasně ucítíte pohyb čelistního kloubu, což vám umožní přesně identifikovat jeho středovou osu.

Bolestivé spoušťové body se nejčastěji vyskytují v oblasti od středu čelistního kloubu směrem k vyústění vnějšího zvukovodu ucha. Jejich detekce je velmi jednoduchá. Mírně pootevřete ústa a přiměřeným tlakem přitlačte svůj palec kolmo na tvář právě v oblasti mezi čelistním kloubem a vnějším zvukovodem. Postupně palcem propátrejte celou tuto oblast a jakmile narazíte na bolestivý bod, mírným přítlakem jej stlačte. Pociťovaná bolest bude nejdříve rapidně vzrůstat, poté se zastaví ve své maximální výši a následně ustoupí až do plného vymizení.

Tímto způsobem ošetřete všechny detekované bolestivé body, a to na obou stranách čelisti.

V případě, že jste postup provedli správně, bolesti hlavy v oblasti spánkových kostí, horní čelisti a v prostoru nad očima okamžitě ustoupí či zcela vymizí. Pokud zmiňované bolesti přetrvávají, postup ještě jednou zopakujte.

Jestli k vymizení bolestí hlavy nedošlo, pak primární příčina bolestí spočívá jinde a výrazně doporučuji věc neodkladně řešit s vaším ošetřujícím lékařem.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Aplikuji Kineziologický Tejping. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.