Akutní zranění svalu vyžaduje akutní ošetření kryoterapií

Akutní zranění svalových struktur a fascií, zejména jejich ruptury, jsou poměrně bolestivé a běžný způsob života omezující stavy.

Klasickým a poměrně častým případem takového poranění je ruptura vnitřní hlavy trojhlavého lýtkového svalu (m. gastrocnemius caput mediale). Při natržení tohoto svalu dojde k prudké bolesti a následné okamžité nemožnosti samostatné chůze.

Na základě dlouhodobých a hlavně častých ošetřování tohoto konkrétního poranění jsem si empiricky ověřil, že nezbytnou podmínkou úspěšného a hlavně krátkého času hojení, je nezbytné co nejdříve od momentu úrazu nasadit aplikaci lokální kryoterapie v kombinaci se speciální tejpovací technikou.

Používám reaplikační schéma lokální kryotearpie 5 po sobě následujících dní, 2 dny volna a opět 5 po sobě následujících dní. Přitom hned při prvním ošetření je vhodné aplikovat i lymfatický tejp, pro podpoření vstřebávání rupturou vzniklého hematomu, který následně v průběhu 3 dne vyměňuji za tejp svalově inhibiční, který zásadním způsobem pomáhá snížit bolest, umožňuje samostanou chůzi (samozřejmě ne zcela plnohodnotnou, ale bez berlí) a zásadně urychluje hojení ruptury.

Celkový proces hojení svalové ruptury je pak velmi akcelerovaný, výrazně méně bolestivý a umožňuje návrat k běžné chůzi a pohybu o mnoho týdnů dříve, než při klasickém konzervativním způsobu léčby.

Specializuji se na Dornovu terapeutickou metodu, odstraňování bolestivých blokád, nápravu špatných pohybových návyků a znovuzískání radosti z pohybu bez bolesti. Provádím poradenství a diagnostiku statiky pohybového aparátu. Poskytuji Lokální Kryoterapii a Estetickou Kryoterapii. Provozuji Fitness poradenství. Vše neinvazivní, vstřícnou formou, respektující aktuální stav Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví.